Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Pedagogisch klimaat en mobieltjes in de klas

Een veilige pedagogisch leeromgeving heeft onze volle aandacht op school. We spreken hierover met leerlingen, kijken naar groepsdynamische processen, gaan met elkaar om op basis van het geven van vertrouwen, en zoeken naar een oplossing voor bepaalde storende factoren.

Mobiele telefoon in de school
Het gebruik van social media en mobieltjes in de school maakt deel uit van deze aandacht. De Rijksoverheid heeft een duidelijke uitspraak gedaan over het weren van mobiele telefoons in de klas. In onze brede onderbouw en de bovenbouw Lichtenvoorde wordt succesvol gewerkt met mobieltjes in de telefoontas tijdens de les. Toch is de telefoon nog steeds zeer aanwezig in de school. Helaas horen we de laatste weken steeds sterker dat leerlingen en medewerkers zich onveilig voelen en zich niet meer vrij in de school kunnen bewegen. Onlangs ontving u hierover al de brief over de ‘Gossipgirls-accounts’ op TikTok. 

Pilot ‘Thuis of in de Kluis’
Omdat we die veilige en goede leeromgeving heel belangrijk vinden, begint in de bovenbouw Groenlo na de herfstvakantie een pilot ‘Thuis of in de Kluis’. In verschillende stappen onderzoeken we met onze leerlingen wat de gevolgen zijn van mobielvrije onderwijsruimtes, hoe mobielvrij onderwijs ervaren wordt en welke praktische zaken we dan tegenkomen die nu niet direct te voorzien zijn. Alle leerlingen en ouders worden begin november verder geïnformeerd, de eerste stap (mobieltjes uit de onderwijsruimtes) vindt plaats van 8 tot 10 november 2023.

Namens de teamleiders, Ester Noordman, Tanja Gronewold, Michel Kamphuis en Yvonne Bouw

Pedagogisch klimaat en mobieltjes in de klas