Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Oriëntatielessen informatica

Op woensdag 2 november en dinsdag 6 december volgen alle leerlingen uit leerjaar 3 in Groenlo oriëntatielessen informatica, gegeven door experts uit het bedrijfsleven. Deze eerste twee sessies zijn verplicht en de vervolgsessie zijn facultatief.

ICT-vaardigheden ontwikkelen
Marianum biedt deze mogelijkheid aan om leerlingen die interesse hebben voor moderne technologie de kans te geven hun ICT-vaardigheden (nog) verder te ontwikkelen. Daarnaast zorgt het voor een goede aansluiting met een ICT gerelateerde vervolgopleiding, mochten ze dit overwegen.

Examenvak
Het volgen van deze sessies biedt leerlingen ook de mogelijkheid om informatica te kiezen als extra examenvak in leerjaar 4. Dit traject wordt begeleid vanuit de Universiteit van Twente.  

Oriëntatielessen informatica