Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuws vanuit de MR

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad

HierbijĀ eenĀ publicatie van het Rooster van Aftreden 2018, waarbij personeelsleden, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen de mogelijkheid hebben zich aan te melden voor lidmaatschap in de Medezeggenschapsraad Marianum per 1 augustus 2018.

Publicatie Rooster van Aftreden 2018

Nieuws vanuit de MR