Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuws van de MR

In dit bericht vindt u het laatste nieuws van de MR.

In dit bericht vindt u het overzicht van de leden van de Medenzeggenschapsraad van Marianum op dit moment. Zoals u kunt zien, treden er leden af en zijn ze ook herkiesbaar. Hebt u interesse om deel te nemen aan de MR? Stuurt u dan een e-mail naar m.toebes@marianuml.nl.

 

Nieuws van de MR