Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Marianum en basisscholen Groenlo wisselen ervaring uit

Marianum en basisscholen uit Groenlo bezochten elkaar om te kijken hoe de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs nog beter kan.

In december 2018 bezocht een groep docenten van Marianum uit leerjaar 1 een aantal basisscholen in Groenlo om zo zelf te zien en te ervaren hoe het onderwijs wordt gegeven in groep 8. In maart dit jaar gebeurde dit andersom: een aantal leerkrachten uit groep 8 uit Groenlo bezocht Marianum en volgen een aantal lessen uit leerjaar 1.

Het doel van deze bezoeken is om te kijken of en hoe beide partijen ervoor kunnen zorgen het voorgezet onderwijs beter te laten aansluiten op het primair onderwijs. Tijdens de bezoeken is gekeken naar de verschillen in de klas en op school. Hoe kunnen we de samenwerking met de basisscholen intensiveren en hoe kunnen we beter met elkaar optrekken? Dit leverde mooie feedback voor elkaar op. Hieronder een aantal reacties:

‘De overdracht van de basisschool naar het voorgezet onderwijs gaat heel goed’.
‘Leerlingen worden op de basisschool aan de hand meegenomen. Bij Marianum leren ze zelfredzaam te zijn.’
‘Bij Marianum is kennisoverdracht in een korte tijd. Bij basisscholen is de kennisoverdracht verdeeld over een langere periode.’

Marianum blijft in contact met de basisscholen om zo steeds te kijken hoe we de overdracht van de basisschool naar onze school zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen.

Marianum en basisscholen Groenlo wisselen ervaring uit