Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Lockers bij Marianum

Aan het begin van de schoolloopbaan bij Marianum krijgen leerlingen de beschikking over een locker. Handig om bijvoorbeeld schoolmateriaal (boeken, schriften, etc.) of persoonlijke eigendommen in op te bergen.

Leerlingen die nog geen locker hebben en er wel een willen, kunnen dit via de conciërge regelen. Voor de sleutel die ze krijgen, betalen de leerlingen een (contante) borg van € 10,-. Deze krijgen ze terugbetaald bij het inleveren van hun sleutel.

Bij verlies of beschadiging van de sleutel vervalt de borg aan school. Voor een eventuele nieuwe sleutel moet de leerling een vergoeding van € 4,- betalen.

Lockers bij Marianum