Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Informatie over boeken bestellen

Marianum heeft voor het nieuwe schooljaar een nieuwe boekenleverancier: Osinga de Jong Educatieve diensten. Alle leerlingen van Marianum ontvangen aan het einde van dit schooljaar een e-mail van Osinga de Jong met daarin alle informatie over het bestellen van het boekenpakket voor schooljaar 2023-2024. Ouders ontvangen deze e-mail niet.

De boeken voor het nieuwe schooljaar kunnen pas besteld worden, zodra zeker is naar welke leerjaar, locatie en richting de leerling volgend schooljaar gaat. Bij twijfel, wacht dan de uitkomst van de rapportvergadering af.

De oude boeken die nog ingeleverd moesten worden, zijn op woensdag 5 juli jl. teruggegaan naar onze oude leverancier Iddink. Hierover hebben leerlingen een e-mailbericht van Iddink zelf ontvangen.

Informatie over boeken bestellen