Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Insturen toestemmingsformulier

Een tijdje terug heeft u of uw zoon of dochter een toestemmingsformulier voor het gebruik van film- en beeldmateriaal ontvangen. Hebt u deze al retour gezonden?

Een tijdje terug hebben ouders en leerlingen van 16 jaar of ouder een brief ontvangen waarin zij konden aangeven of ze wel of geen toestemming geven voor het gebruik van film- en beeldmateriaal voor communicatie-uitingen van Marianum (website, folders, social media, etc.).

Om ons overzicht compleet te maken, roepen we iedereen, die het formulier nog niet heeft ingevuld, op om alsnog het toestemmingsformulier retour te zenden. Dit kan nog tot en met 1 december 2018. 

Deze toestemming is belangrijk om onduidelijkheid te voorkomen en om te kunnen aantonen dat er afspraken zijn gemaakt voor publicatie van foto’s en video’s waar een leerling op staat.

Degene die het formulier niet meer in hun bezit hebben, kunnen het hier downloaden:
Toestemming beeldmateriaal – ouders
Toestemming beeldmateriaal – leerlingen

Het formulier kan retour gezonden worden aan:

Scholengemeenschap Marianum
t.a.v. Leerlingenadministratie
Antwoordnummer 3008
7140 ZX  Groenlo

Achteraf toestemming intrekken, mag altijd nog en kan worden doorgegeven aan: administratie@marianum.nl.

Insturen toestemmingsformulier