Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

GGD-onderzoek

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele vraagstukken die worden onderzocht door de GGD-en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt afgenomen op vrijwel alle scholen voor het voortgezet onderwijs in onze regio Noord- en Oost Gelderland. Ook bij Marianum.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind november 2023. Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan het onderzoek
Ouders/verzorgers en leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen van ons enkele weken voor het onderzoek nog meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar de naam van de leerling. De GGD vraagt wél de viercijferige postcode, omdat de GGD de gegevens op wijk-gemeenteniveau wil analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de vragenlijst invullen.

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. Alle GGD-en in Nederland voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. Het onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Op deze manier kunnen we kijken naar ontwikkelingen in de tijd.

Wat doen we met de resultaten?
De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. Op www.kvnog.nl worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd en zijn resultaten van eerdere onderzoeken te vinden.

Meer informatie?
Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl of er kan contact opgenomen worden met Team Onderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland door te mailen naar onderzoek@ggdnog.nl.

GGD-onderzoek