Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Gebruik mobiele telefoon

Het schooljaar is weer begonnen! De kop is eraf zeg maar… en hoe zit het ook alweer met bepaalde afspraken op school, zoals ziekmelden, gebruik van mobiele telefoon en verlof aanvragen? In dit bericht lees je hoe Marianum omgaat met de mobiele telefoons op school en verderop in de nieuwsbief lees je over de andere zaken.

Afspraken mobiele telefoons
Dit schooljaar starten we bij Marianum met de afspraak dat alle mobiele telefoons van leerlingen in de telefoontas gaan voordat de les begint. In elk lokaal is deze telefoontas te vinden.

De afgelopen jaren zagen we op school dat de mobiele telefoon voor veel gemak zorgde als het ging om contact onderling en met thuis. Dit zorgde daarnaast ook vaak voor onnodige afleiding of soms zelfs voor grote onrust. Daarom hebben we bij Marianum besloten het vanaf nu op deze manier te doen.

Wat te doen bij een dringend bericht
Als je als ouder een dringend bericht hebt voor je kind, neem dan contact op met school via het algemene nummer: 0544 – 47 70 70. Zeker als het gaat om serieuze en ernstige berichten. Een medewerker van school kan uw kind opzoeken en opvangen. Gaat het om minder ernstige zaken zoals bijvoorbeeld een tandartsafspraak die vergeten dreigt te worden door uw kind, neem ook dan contact op met school via het algemene nummer of met de mentor.

Gebruik mobiele telefoon