Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Data diploma-uitreiking bekend

Op dinsdag 5 juli (vmbo) en op donderdag 7 juli (havo/vwo) organiseert Marianum voor alle eindexamenleerlingen een diploma-uitreiking op school. Het exacte tijdstip en de invulling van de avond volgen nog. We hopen in ieder geval dat er weer meer mogelijk is met alle versoepelingen in het vooruitzicht!

Alle eindexamenleerlingen en hun ouders hebben inmiddels een uitnodiging voor de diploma-uitreiking ontvangen. Zodra er meer bekend is over de invulling, informeren wij iedereen zo snel mogelijk.

Diploma-uitreiking vmbo – Lichtenvoorde
Dinsdag 5 juli van 18.00 – 22.30 uur – aankomst op het schoolplein.

Diploma-uitreiking havo/vwo
Donderdag 7 juli van 18.00 – 22.30 uur – aankomst op het binnenplein.

Data diploma-uitreiking bekend