Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Alternatief lesprogramma voor leerlingen

Leerlingen krijgen vanaf dit schooljaar een alternatief lesprogramma aangeboden. In dit bericht lees je wat dit precies inhoudt.

Vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 organiseert Marianum tien momenten waarop alle leerlingen een alternatief lesprogramma krijgen aangeboden. De invulling van dit programma en het moment waarop het wordt uitgevoerd, is verschillend. Voorbeelden hiervan vindt u verderop in tekst.

Aanleiding
De aanleiding hiervoor is een wijziging in de CAO VO 2018-2019. Daarin is afgesproken dat de werkdruk voor docenten wordt verminderd en dat zij meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs, de zogenaamde ontwikkeltijd. Docenten krijgen hiervoor 50 uur per jaar. Marianum biedt deze ontwikkeltijd aan in de vorm van tien middagen waarop leerlingen een alternatief lesprogramma krijgen. Deze tien middagen zijn een keer per maand ingepland.

Voorbeelden alternatief lesprogramma
De onderwijsteams hebben een programma samengesteld dat recht doet aan de verschillen tussen de onderbouw en bovenbouw. De beschikbare tijd kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de maatschappelijke stage – vrijwilligersmiddag, een dagje meelopen met vader en/of moeder in kader van LOB (loopbaanontwikkeling), een bezoek aan open dagen van een onderwijsinstelling mbo, hbo, universiteiten, het zelfstandig werken aan het profielwerkstuk, het uitvoeren van CKV-opdrachten of gastlessen.

Praktische informatie
Tijdens de tien middagen krijgen leerlingen les tot en met het 5e uur. Vanaf het 6e uur (13.25 uur) gaan de normale lessen niet door en krijgen ze een alternatief lesprogramma aangeboden. Dit lesprogramma maakt deel uit van de wettelijke onderwijstijd wat betekent dat leerlingen verplicht zijn deel te nemen.

Hieronder vindt u de data (handig om ze alvast je in agenda te zetten):

  • 24 september 2019 (deze bijeenkomst is al geweest)
  • 11 november 2019
  • 12 december 2019
  • 31 januari 2020
  • 18 februari 2020
  • 17 maart 2020
  • 6 april 2020
  • 14 mei 2020
  • 12 juni 2020
  • 2 juli 2020

Meer weten?
Tijdens de eerste voorlichtingsavond staan de conrectoren even stil bij de ontwikkeltijd. Mochten er vragen zijn dan kunt u ze tijdens deze avond stellen.