Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuws van de MR

Is de Medezeggenschapsraad van Marianum misschien iets voor u / jou? Lees dan snel verder.

In dit bericht leest u wie er op dit moment in de Medezeggenschapsraad van Marianum zitting hebben en welke kandidaten verkiesbaar zijn of aftreden. Heeft u belangstelling om zitting te nemen? Dan kunt u contact opnemen┬áMarga Toebes, voorzitter van de MR Marianum, via m.toebes@marianum.nl of telefoonnummer 0544 – 477070 en daar uw kandidaatstellingsformulier opvragen.

De kandidaatstellingsperiode is tot en met 1 juni 2019.

De Medezeggenschapsraad van Marianum is van mening dat de lijst van de MR-personeelsgeleding een afspiegeling hoort te zijn van het schoolpersoneel. Afhankelijk van de reactie(s) kunnen kijken wij of we verkiezingen gaan uitschrijven.

Hier vindt u het rooster van aftreding MR Marianum.

Nieuws van de MR