Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Aangepaste organisatiestructuur

Vanaf 15 november jl. is de organisatiestructuur bij Marianum gewijzigd. Door de structuur op een efficiƫnter manier in te delen, kunnen we het onderwijs zo optimaal mogelijk inzetten. Voor de ouders en leerlingen betekent dit dat zij soms te maken krijgen met nieuwe contactpersonen. Hieronder staat duidelijk omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Een overzicht is ook terug te vinden op onze website.

Organisatie van de school
De algemene verantwoordelijkheid van Marianum ligt in handen van de directie. De directie bestaat uit een rector, locatiedirecteur Lichtenvoorde, afdeling vmbo, locatiedirecteur Groenlo, afdeling havo/vwo, en een directeur bedrijfsvoering.

Daarnaast zijn vier teamleiders belast met de uitvoering van het onderwijs en geven leiding aan een team van medewerkers dat verantwoordelijk is voor het onderwijs aan een vaste groep leerlingen, gekoppeld aan een schooltype.

Directie
Rector
Mevrouw drs. G.B.M. Burema MEM

Locatiedirecteur Lichtenvoorde, afdeling vmbo
De heer R. Nijenhuis MEL

Locatiedirecteur Groenlo, afdeling havo/vwo
De heer J. Castilla Martin MSc

Directeur bedrijfsvoering
Mevrouw M.A. Rave

Voor afspraken met de directie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Stokkink, tel. 0544 477070 of j.stokkink@marianum.nl.

Teamleiders en teambegeleiders
Onderbouw Lichtenvoorde
Teamleider onderbouw Lichtenvoorde – mevrouw B. Meijeringh: b.meijeringh@marianum.nl
Teambegeleider onderbouw Lichtenvoorde – de heer V. Roerink: v.roerink@marianum.nl

Bovenbouw Lichtenvoorde
Teamleider bovenbouw vmbo Lichtenvoorde – de heer H. Kumas: h.kumas@marianum.nl
Teambegeleider bovenbouw vmbo Lichtenvoorde – de heer M. Kamphuis: m.kamphuis@marianum.nl

Onderbouw Groenlo
Teamleider onderbouw Groenlo – de heer B. Schutten: b.schutten@marianum.nl
Teambegeleider onderbouw Groenlo – de heer A. Verschuren: a.verschuren@marianum.nl

Bovenbouw Groenlo
Teamleider bovenbouw havo/vwo Groenlo – mevrouw Y. Bouw: y.bouw@marianum.nl
Teambegeleider bovenbouw havo/vwo Groenlo- de heer A. Paf: a.paf@marianum.nl 

Overig
Zorgcoƶrdinator – de heer C.A. Liptiay: s.liptiay@marianum.nl
PR & Communicatie – mevrouw M.C.T. van Brenk: m.vanbrenk@marianum.nl

Aangepaste organisatiestructuur