Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Aandacht voor gezonde relaties en seksualiteit

Sinds eind 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksualiteit, diversiteit en seksuele diversiteit. Ze hebben daarnaast de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en om aandacht te besteden aan burgerschap. Scholen zijn echter vrij om hier zelf invulling aan te geven. Bij Marianum hebben leerlingen in de afgelopen periode twee gastlessen gehad: van de GGD over positieve seksualiteit en van het COC.

Gastles van de GGD
De gastles die de GGD aan leerjaar 4 havo verzorgde had als titel positieve seksualiteit. In deze les was het uitgangspunt dat seks positief benaderd kan worden en niet altijd hoeft te gaan over SOA’s, voorbehoedsmiddelen etc. De les was, naast informatievoorziening, ook een soort vraag en antwoord met de GGD over onderwerpen als:
Hoe praat je met elkaar over liefde en seks, wat je fijn vindt, wat je niet fijn vindt?
– Hoe leer je andermans wensen en grenzen kennen en wat is eigenlijk ‘normaal’ in seks?
– Wat valt er eigenlijk precies onder seks?

Gastles van het COC
Ook dit jaar verzorgt Marianum in Groenlo en Lichtenvoorde een gastles van het COC voor leerjaar 2. Het COC komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Wij organiseren deze gastlessen, omdat blijkt dat dit nodig is. Op deze wijze willen we er onder andere zorg voor dragen dat elke leerling zich veilig voelt en zichzelf mag zijn bij ons op school.

Onderzoek
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het belangrijk is om op jonge leeftijd te beginnen met aandacht voor relaties en seksualiteit. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen kinderen en jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven zij vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.

Websites
Bekijk voor meer (achtergrond)informatie de volgende websites:
https://sense.info/nl, www.opvoeden.nl, https://rutgers.nl/ of https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/seksuele-ontwikkeling-van-kinderen-0-18-jaar/103021&page=

Aandacht voor gezonde relaties en seksualiteit