Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Update stand van zaken onderwijs Marianum

Uit de persconferentie van 21 april jl. werd duidelijk dat verruiming van de maatregelen voor het voorgezet onderwijs, direct na de meivakantie, nog niet aan de orde zal zijn. Dat betekent voor Marianum dat het onderwijs op afstand vanaf 6 mei voorgezet zal worden. Ouders, leerlingen en medewerkers zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Wordt vervolgd!

Update stand van zaken onderwijs Marianum