Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Met Toptraject goede aansluiting op mbo en hbo

Begin maart 2019 maken derdejaars leerlingen van vmbo-gt kennis met het Toptraject (TT).

Begin maart 2019 maken derdejaars leerlingen van vmbo-gt kennis met het Toptraject (TT). Dit is een programma voor leerlingen die na het het mbo willen doorstromen naar het hbo en waarbij ze worden voorbereid op (studie)vaardigheden die op het hbo van ze worden gevraagd.

Samen met het Graafschap College, ROC van Twente, de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en hogeschool Saxion (Twente, Enschede) is er een programma ontwikkeld met een uitdagende en doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo. Dit programma start in leerjaar 3 van het vmbo en loopt door op het mbo.

Welke extra’s biedt het Toptraject?

  • Verdieping in de vakken Nederlands en wiskunde/rekenen;
  • Werken aan (studie)vaardigheden die een leerling nodig heeft op het hbo;
  • Kennismaking met hbo-opleidingen en met het werkveld waarin de leerling straks als hbo’er gaat werken.

Wanneer?

  • Tijdens een aantal lessen Nederlands en wiskunde zullen de leerlingen aan de slag gaan met activiteiten die een beroep doen op (studie)vaardigheden die de leerlingen dienen te ontwikkelen in de route naar het hbo.

Procedure

  • Alle leerlingen van vmbo-gt, leerjaar 3, nemen deel aan het Toptraject
  • Aan het einde van leerjaar 3 maken de leerlingen in samenspraak met ouders, desbetreffende vakdocenten en de mentor een keuze om wel of niet door te gaan met het Toptraject in leerjaar 4
  • In leerjaar 4 wordt het Toptraject aangeboden in de vorm van workshops buiten schooltijd.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.toptraject.nl of neem contact op met mevrouw Meijeringh, Coördinator Toptraject Marianum, via e-mail: b.meijeringh@marianum.nl

Met Toptraject goede aansluiting op mbo en hbo