Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

‘Techniek is overal’ – geslaagde IKGL-bijeenkomst bij Marianum

Op donderdag 17 oktober jl. organiseerde Marianum in Lichtenvoorde in samenwerking met Industriële Kring Groenlo en Lichtenvoorde (IKGL) een informatiebijeenkomst ‘Techniek is overal’ waar onder meer het project ‘Sterk techniek’ werd toegelicht.

Een leuk artikel hierover verscheen in de Elna.

De overheid heeft voor scholen 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. Samen met Het Assink Lyceum, het Staring College en Zone.college heeft Marianum een deel van dit budget verworven voor een driejarig project getiteld ‘Sterk Techniek’. Hiermee kan het techniekonderwijs vanaf groep 7 tot aan het mbo een boost worden gegeven.

Omdat de techniek zo snel verandert en de scholen het niet alleen kunnen, moeten de praktijklessen bij bedrijven zelf worden ingevuld. Dat is een belangrijke omschakeling. Daarom sluiten de gemeente Oost Gelre en het bedrijfsleven – leden van de IKGL – aan bij het driejarige project.

Het gebrek aan technisch personeel bij veel bedrijven neemt steeds ernstiger vormen aan en de komende jaren zal dit tekort alleen maar groeien. Uit de cijfers blijkt dat het aantal leerlingen dat naar een vmbo-opleiding gaat, in onze regio tot 2032 daalt met maar liefst 34%. Daar komt bij dat scholen de grootste moeite hebben om technische docenten te vinden.

‘Techniek is overal’ – geslaagde IKGL-bijeenkomst bij Marianum