Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Sterk Techniek voor beter technisch onderwijs

Scholengemeenschap Marianum, Staring College, Zone.College en Het Assink lyceum hebben hun krachten gebundeld! Samen vormen zij ‘Sterk Techniek regio Achterhoek Noord/Twente’. In nauwe samenwerking met het Graafschap College in Doetinchem, ROC van Twente, de basisscholen en het bedrijfsleven in de regio werken zij aan een betere aansluiting van de technische opleidingen met het bedrijfsleven en dragen ze bij aan de bevordering van meer belangstelling voor werk in de techniek.

Subsidie
De samenwerking is een logisch voortvloeisel uit de zorgen die de overheid maakt over de dalende instroom van leerlingen met technische profielen in het vmbo en de dalende belangstelling voor een opleiding in de techniek. De overheid stelt voor ‘Sterk Techniek’ jaarlijks structureel 100 miljoen euro beschikbaar. Sterk Techniek regio Achterhoek Noord/ Twente heeft hiervan op 1 juli jl. een subsidie toegezegd gekregen van bijna een miljoen per jaar voor de komende vier jaren.

Programmalijnen
De drie programmalijnen die aan de orde komen, zijn:

  1. Doorlopende leerlijnen, waarbij leerlingen tussen de 10 en 14 jaar kennis maken met techniek en technologie
  2. Eigentijds techniekonderwijs en hybride leren, waarbij ingezet wordt op kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de technische profielen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven
  3. Regionaal programma en een duurzaam aanbod van opleidingen die goed aansluiten op de arbeidsmarkt

Het werkgebied van Sterk Techniek regio Achterhoek Noord/Twente bestaat uit de gemeenten Lochem, Berkelland, Haaksbergen en Oost Gelre.

Sterk Techniek voor beter technisch onderwijs