Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

STERA Leerroute

stera leerroute2

Innovatie in de bovenbouw vmbo van Marianum door project Smart Technical Education Achterhoek (STERA)

Marianum heeft een 4-jarige samenwerkingsovereenkomst getekend om vanaf schooljaar 2017-2018 deel te nemen met de nieuwe technische profielen aan de STERA Leerroute. Dat betekent dat Marianum voor een aantal technische keuzevakken samenwerkt met zeven andere vmbo-scholen, het bedrijfsleven én opleidingsbedrijven binnen onze regio. Door deze samenwerking (buitenschools leren) kunnen we onze vmbo-leerlingen meer technische keuzevakken aanbieden, waardoor meer leerlingen voor de techniek kunnen kiezen.

De trend laat zien, dat er mede door vergrijzing en krimp een tekort ontstaat aan technisch geschoold personeel. Daarnaast vragen de nieuwe ontwikkelingen in de technische Smart Industry goed geschoolde technische medewerkers.

Leren in de praktijk!

Bijzonder aan de STERA Leerroute is dat de leerlingen niet alle lessen volgen in de theorie- en praktijklokalen van Marianum, maar een belangrijk deel van het programma uitvoeren bij de bedrijven, onder begeleiding van ervaren beroepsmensen.

Kennismaken met de nieuwste technieken

In de technische bedrijven maken leerlingen kennis met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek en kunnen ze ervaren hoe het is om in “de echte” praktijk te werken aan concrete opdrachten.

Tenten Solar B.V. neemt deel aan project STERA

Tenten Solar_logo

Scholengemeenschap Marianum en Tenten Solar B.V. gaan intensief samenwerken.  Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel PIE (Produceren, installeren en energie) kunnen vanaf schooljaar 2017-2018 voor onderdelen van het keuzevak ‘’duurzame energie’’ terecht bij Tenten Solar.

Tenten Solar Zonnepanelen is groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie. Zonne-energie houdt in dat er duurzaam stroom wordt opgewekt met een eigen 100% groene stroom installatie door middel van zonnepanelen. Zonne-energie is een specialistisch vakgebied en dus uitermate geschikt om de leerlingen kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek. Ze kunnen ervaren hoe het is om in “de echte” praktijk te werken aan concrete opdrachten. De twee partijen willen samen onder meer de kwaliteit van het technische onderwijs voor het nieuwe keuzevak “duurzame energie” verhogen. Dit buitenschools leren geeft de mogelijkheid om realistische, actuele praktijkvoorbeelden te koppelen aan de theorie.

Informatievoorziening

Zodra er zich vanuit de STERA Leerroute relevante ontwikkelingen voordoen zal dit via onze informatiekanalen worden gecommuniceerd. Wilt u meer informatie rondom de STERA Leerroute en welke keuzevakken wij als Marianum binnen deze samenwerking aanbieden, kunt u zich wenden tot projectcoördinator, Wendell Mambi (w.mambi@marianum.nl).

foto voor stera

 

STERA Leerroute