Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Project voor (meer)begaafden Boost for Learning

Komend schooljaar zal voor het derde schooljaar op rij een traject Boost for Learning worden gestart.

Scholengemeenschap Marianum komt steeds vaker in aanraking met een groep leerlingen die (meer)begaafd zijn, maar het onderdeel leren leren (leerstrategieën) nog niet voldoende hebben ontwikkeld. Hierdoor kunnen zij niet genoeg, voor hen adequate, strategieën ten behoeve van het voortgezet onderwijs toepassen. Gevolgen hiervan zijn dat leerlingen achterstanden oplopen, zaken niet hebben geautomatiseerd en onvoldoende kunnen plannen/organiseren, met soms afstroming tot gevolg.

Afgelopen jaren is er in het basisonderwijs in onze regio, al ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van deze leerlingen met betrekking tot het leren omgaan met zichzelf, leeftijdsgenoten en het onderwijssysteem. Medewerkers van Marianum hebben veel kennis kunnen opdoen door mee te kijken en te draaien met de deskundigheid van bijvoorbeeld St. Brevoort en het samenwerkingsverband Slinge-Berkel middels hun plusklassen, project Leren de Baas, talentbegeleiding etc.

Mede hierdoor komt er steeds meer kennis in de school. Daarnaast hebben de begeleiders van Boost for Learning (Diana van der Walle en Bernadet Putto) coachingstrajecten gevolgd ten aanzien van (meer)begaafdheid en worden ze getraind om talentbegeleider te worden.

Na een inleidende ouderavond voor ouders in september en een intake met betreffende leerlingen, zijn er vanaf oktober zo’n tien bijeenkomsten, op een vast moment in de week, op de locatie in Groenlo.

Tijdens deze bijeenkomsten is er aandacht voor de executieve functies, zijnsluik, mindset, leerstrategieën, peers, profielen (Betts en Neyhart), denkvaardigheden (Sternberg), gevoeligheden van Dabrovsky, de 7 uitdagingen (Tijl Koenderink), omgaan met cijfers, onderpresteren etc.

De bijeenkomsten zijn theoretisch, maar zeker ook praktisch van aard. Elke deelnemer krijgt een bron van info over eigen helpende vaardigheden, sterke kanten, uitdagingen etc.

De betreffende Marianum-leerlingen komen hiervoor in aanmerking op advies van de basisschool, plusklassen uit de regio, info OKR (Onderwijskundig Rapport) en/of door aangeven van de mentor in leerjaar 1.

Project voor (meer)begaafden Boost for Learning