Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Data toetsweken en herkansingen bekend

In dit bericht staat het overzicht van alle toetsweken en herkansingen van het Vmbo, Havo en Vwo.

Inmiddels is er meer bekend over de toetsweken, herkansingen en de slaag-/zakregeling voor de eindexamenleerlingen van het Vmb0, Havo en Vwo. Alle ouders zijn hierover geïnformeerd via e-mail. In dit bericht vindt u in het kort terug wat de afspraken zijn bij Marianum over de toetsweken en herkansingen:

Vmbo

  • Toetsweek 1: van 8 tot en met 9 april 
  • Toetsweek 2: van 14 tot en met 17 april 
  • Inhaaldagen achterstanden PTA toets(en): op 20 en 21 april 
  • Toetsweek 3: van 6 mei tot en met 8 mei
  • Herkansingstoetsen volgens PTA: op 14 en 15 mei 
  • Herkansingstoetsen tweede ronde: op 26 en 27 mei 

Naast de reguliere herkansingen, die gaan over de toetsen uit periode twee van leerjaar 4, is er besloten om voor alle examenkandidaten nog een extra herkansingsronde te organiseren. Deze herkansingen gaan over alle toetsen van het PTA van leerjaar 4. In beide gevallen kunnen leerlingen twee herkansingsmogelijkheden benutten, dus in totaal vier.

Hier staat het overzicht van de toetsen schematisch weergegeven. 

Havo en Vwo

  • Herkansingstoetsen van de derde toetsweek: van 7 tot en met 15 mei
  • Twee extra herkansingsmogelijkheden: op 25, 26 en 27 mei (Leerlingen kunnen kiezen welke schoolexamentoetsen zij hiermee willen herkansen. Het hoogst behaalde cijfer telt voor de toetsen die herkanst worden).

Ook voor Havo en Vwo geldt dat er voor alle eindexamenkandidaten een extra herkansingsronde is gepland.

Hier staat het overzicht van de toetsen schematisch weergegeven. 

Afronding schoolexamen
Op vrijdag 29 mei moeten alle onderdelen van het schoolexamen afgerond zijn. Direct na tweede Pinksterdag, dinsdag 2 juni, moeten de leerlingen hun SE-cijferlijst op school ondertekenen. Dan heeft Marianum nog twee dagen om eventuele correcties op de cijferlijsten toe te passen wanneer dat nodig is.

Examenuitslag 
Volgens de aangepaste slaag-/zakregeling van het Ministerie van Onderwijs is 4 juni 2020 aangewezen als de dag van de examenuitslag. In de aanloop naar die datum toe hebben de leerlingen nog de gelegenheid om achterstanden weg te werken en om herkansingen van toetsen te doen.

Data toetsweken en herkansingen bekend