Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Op excursie naar het Rijksmuseum en Stedelijk Museum Amsterdam

Op donderdag 24 maart jl. vertrokken leerlingen uit vwo 6 voor hun eindexamenprogramma Geschiedenis en Kunst Algemeen naar het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Tijdens de rondleiding van het eindexamenprogramma Geschiedenis stond de historische context van ‘Steden en Burgers in de Lage Landen (1050-1700)’ centraal. Leerlingen oefenden met de objecten in het museum hun examenvaardigheden, zoals standplaatsgebondenheid. Daarnaast werden ze uitgedaagd om topstukken uit de collectie te koppelen aan de kenmerkende aspecten van het tijdvak. De rondleiding bood een actieve voorbereiding op het examen Geschiedenis.

In het Stedelijk Museum kregen de leerlingen met Kunst Algemeen een rondleiding door de collectie kunst en design. Deze rondleiding werd speciaal op maat gemaakt waardoor deze goed aansloot bij de examenstof.

Hieronder een aantal sfeerfoto’s:

Op excursie naar het Rijksmuseum en Stedelijk Museum Amsterdam