Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nieuwe locatiedirecteur Groenlo – januari 2024

Marianum heeft een nieuwe locatiedirecteur benoemd. Na de kerstvakantie op maandag 8 januari 2024 start Kasper Put op locatie Groenlo. Hij volgt Maarten Delen op, die op dit moment locatiedirecteur a.i. is.

Kasper (34 jaar) komt uit Hengevelde en is sinds 2019 teamleider bovenbouw op het Avila College, onderdeel van Carmel Hengelo. Het is een school waar leerlingen alle leerjaren van de mavo en de onderbouw van de havo kunnen doorlopen. Daarvoor was hij docent maatschappijleer/maatschappijwetenschappen op verschillende locaties binnen Carmel Hengelo.

Ervaring tot nu toe
Tijdens zijn loopbaan in Hengelo heeft Kasper veel geleerd vanuit verschillende rollen op alle niveaus. Hij vertelt enthousiast: ‘Op het Avila College heb ik me onder andere beziggehouden met de invoering van een flexrooster waarbij leerlingen een deel van hun rooster zelf of onder begeleiding kunnen inplannen. Daarnaast implementeert de school vanaf dit schooljaar een DOE!-lijn (Doen, Ontdekken, Ervaren) in het onderwijsaanbod. Hierbij werkt de school intensiever samen met bedrijven, het ROC en de gemeente Hengelo.’

Wat onderwijs zo mooi maakt!
Voor Kasper is het belangrijk dat een school een fijne en veilige leer- en werkplek is voor leerlingen én collega’s, waarbij aandacht is voor elkaar. Hij vertelt verder: ‘Dat is namelijk het fundament van waaruit groei ontstaat. Ik weet dat er op Marianum al mooie ontwikkelingen in gang zijn gezet die gekoesterd mogen worden en tegelijkertijd is er ook ruimte voor (door)ontwikkeling. Vanuit verbinding werken aan een toekomstbestendig Marianum samen met collega’s en in verbinding met de maatschappij vind ik belangrijk. Want op die manier kan de school een mooie oefenplaats zijn, waarbij het draait om het aanleren van kennis en vaardigheden.’

Noaberschap
Kasper heeft zin op bij Marianum te beginnen! ‘Ik denk dat ik als mens goed pas bij de cultuur van de school, vertelt Kasper enthousiast. ‘Vooral het mensgerichte accent, de ontwikkelruimte, het samen leren, de verbindende rol en het ‘noaberschap’ in de regio maken dat ik me met veel enthousiasme kandidaat heb gesteld voor deze functie.’

Nieuwe locatiedirecteur Groenlo – januari 2024