Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Hymke ten Have ontvangt eerste certificaat Pre-U Honoursprogramma

Bron: Universiteit Twente

Op donderdag 2 februari vond de afsluiting van de profielwerkstukken plaats op de UT.

Excellente leerlingen van het Pre-U Honoursprogramma konden dit jaar pilot modules aan de Universiteit Twente volgen. Speciale aandacht ging tijdens de bijeenkomst uit naar Hymke ten Have, zij ontving als eerste en enige student van haar ‘lichting’ een certificaat van een voltooid honoursprogramma.

honoursprogramma

In het midden: Hymke ten Have en rechts onze docente Yvonne Bouw.
Docent en begeleider van het Pre-U Honoursprogramma Ali Mokarram: “We willen Hymke ten Have graag in het zonnetje zetten voor haar briljante prestatie als pilot-studente. Zij volgde in tegenstelling tot de andere leerlingen álle drie de pilot programma’s. Hiermee is zij dus eigenlijk onze eerste honoursstudent, hetzij in pilot variant.”

Het Pre-U Honoursprogramma bestond uit drie modules: wetenschapsfilosofie, wetenschappelijke methoden en academisch schrijven. In een week tijd doorliep Ten Have samen met andere honourswaardige leerlingen de gehele module (elke module bestond uit drie bijeenkomsten van elk drie uur). Daarnaast leverde Ten Have maar liefst voor élke module en bovendien de profielwerkstukbegeleiding een bijdrage van twee uur aan evaluatie-bijeenkomsten. Mokarram: “Hymke deed de evaluaties zonder eigenbelang zodat de huidige leerlingen (42) van het honoursprogramma beter, leuker en uitdagender les kregen.”

Hymke ten Have

Volgens Mokarram heeft Ten Have als Pilot-studente een enorm uitdagend traject achter de rug. Mokarram licht toe: “Hymke heeft niet alleen leren werken met moeilijke en abstracte concepten die nieuw zijn geweest voor haar, maar ze heeft dit ook nog eens gedaan in een omgeving die nog niet echt stabiel was aangezien het om een pilot programma ging. Ondanks alles is zij er toe in staat geweest om het programma met een schitterend resultaat af te sluiten en zich vast te bijten in de academische wereld zoals een echte waarheidszoeker dit doet.”

Scherpzinnig

De betrokken docenten roemen Ten Have om een aantal eigenschappen. Ten Have is kritisch, zelfs de docenten waren niet veilig voor haar kritiek en scherpzinnige opmerkingen. Daarnaast bleek Ten Have een doorzetter, van tegenslag gaat ze alleen maar harder werken, wordt ze nauwkeuriger en presteert beter. Mokarram: “Ik heb nooit iemand gekend die teleurgesteld was bij een 9,5 voor een wiskunde proefwerk. Ik ben daarom heel benieuwd wat de bijdrage van Hymke zal zijn binnen de academische wereld.”

Pre-U Honoursprogramma

Het Pre-U Honoursprogramma biedt getalenteerde leerlingen uit 5 vwo extra uitdaging naast het reguliere vwo programma. Tijdens het programma wordt er gewerkt met uitdagende modules. Ook is er ruimte om twee eigen modules te kiezen. Het laatste halfjaar wordt in beslag genomen door het maken van het profielwerkstuk, waarbij de UT een begeleidende rol inneemt. Het programma duurt anderhalf jaar en begint in september. Voor het schooljaar 2016/2017 zijn er 42 leerlingen geselecteerd, afkomstig van 18 verschillende (partner)scholen.

Hymke ten Have ontvangt eerste certificaat Pre-U Honoursprogramma