Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Burgerschapsvorming en Noaber18

Tijdens de burgerschapsdagen in de onderbouw is er een workshop geweest waarbij Noaber18, het consortium dat de bouw van N18 regisseert, op bezoek is geweest om een probleem voor te leggen aan de leerlingen. Noaber18 heeft geconstateerd dat tijdens of na de bouw er veel nieuwsgierige mensen zijn die het bouwterrein bezoeken. Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren. Aan de leerlingen is gevraagd om hier een oplossing voor te bedenken. De begeleiders van Noaber18 gingen met de ideeën naar hun directie om deze met hen te bespreken.

Vorige week hebben we een mail ontvangen waarbij enkele leerlingen met de beste ideeën gevraagd zijn om een presentatie te geven aan de directie van Noaber18. Deze presentatie vindt plaats op maandag 13 november om 11:00 uur bij het kantoor van Noaber18 te Eibergen.

We wensen hen veel succes!

Burgerschapsvorming en Noaber18