Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Artikel ‘Training formatief toetsen voor docenten’ in slo context vo

In het nieuwe (september)nummer van slo context vo, het tijdschrift dat SLO uitbrengt, staat Marianum met een artikel over de training formatief toetsen voor docenten. Open deze link en lees verder op pagina 18, waar het artikel begint.

 

Wat is Formatief Toetsen
Formatief toetsen heeft als doel de leerlingen te helpen en te begeleiden in hun leerproces. De toetsen geven zowel de leerling als de docent informatie over het onderwijsleerproces om hier sturing aan te geven en dit kan leiden tot betere leerresultaten van leerlingen. Hierbij moet opgemerkt worden dat toetsen gezien wordt als manieren waarop informatie verzameld kan worden over het onder-wijsleerproces, zowel formeel als informeel.

Een meer informele manier om informatie te verkrijgen is bijvoorbeeld het voeren van een klassengesprek, huiswerk controleren of observeren van leerlingen terwijl ze aan het werk zijn. Een meer formele manier om informatie te verzamelen over het onderwijsleerproces is bijvoorbeeld het afnemen van een(diagnostische) toets, een overhoring of het uitzetten van een enquête. Bij formatief toetsen gaat het over het verzamelen van deze informatie en op basis hiervan de dagelijkse lespraktijk aanpassen om tegemoet te komen aan de behoeften van de leerlingen.

Artikel ‘Training formatief toetsen voor docenten’ in slo context vo