Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De rest van de week: alle lessen online!

Op dit moment is Marianum voor fietsers, en met name fietsers uit het buitengebied, slecht toegankelijk. Dit levert onveilige situaties op. We hebben contact gehad met de gemeente Oost Gelre om hun vaste strooiroute uit te breiden. Helaas is dat niet mogelijk. Daarom heeft Marianum besloten om voor de rest van de week alle lessen online te verzorgen.

Leerlingen die door omstandigheden geen online lessen thuis kunnen volgen, zijn uiteraard welkom op school. We vragen hen dit van tevoren aan ons door te geven. Stuur voor Groenlo (voor onder- en bovenbouw) een chat via Teams aan Diny Heutinck. En in Lichtenvoorde kunnen leerlingen dit doorgeven via de chat in Teams aan Monique van Melis (onderbouw) of aan Lynn Nijland (bovenbouw).

De rest van de week: alle lessen online!