Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

27
Sep
01
Oct
Week 37 Week tegen Pesten – Buitengesloten? Uitgesloten!

Leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Pesten is een belangrijk onderwerp als het gaat over sociale veiligheid op scholen. Pesten creëert een onveilige sfeer, die het leer- en ontwikkelklimaat aantast.

Leerlingen die gepest worden kunnen hier bovendien jaren later nog hinder van ondervinden. Uit de cijfers van de Monitor ‘Sociale veiligheid in en rond school 2018’ blijkt dat pesten is gestabiliseerd in het primair onderwijs en is afgenomen in het voortgezet onderwijs. Toch komt pesten nog steeds op iedere school en in iedere klas voor.

Er worden nog altijd vijftigduizend leerlingen één keer per maand of vaker gepest.

Pestgedrag vraagt dan ook om blijvende aandacht, of het nu gaat om online of offline pesten.