Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

01
Feb
01
Feb
Studiemiddag, leerlingen KWT (KeuzeWerkTijd) t/m 4e uur

Van 14:00 tot 17:00

Voorbeelden invulling keuzewerktijd

Hieronder een aantal voorbeelden voor de invulling van de keuzewerktijd:

  • Een driehoeksgesprek (leerling, mentor en ouders) voorbereiden
  • Portfolio bijwerken
  • Werken aan het profielwerkstuk
  • Inhoudelijk met een vak aan de slag
  • LED invullen (een vragenlijst waarbij de leerling feedback geeft aan de docent)
  • Achterstand inhalen, een toets volgen of leren voor een toets
  • Verdiepen in lesstof
  • Werken aan LOB/CKV-opdrachten
  • Andere leerlingen ondersteunen met huiswerk (peersupport)
  • ….