Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

09
Sep
09
Sep
Online informatieavond leerjaar 4 vmbo en kennismaken mentor

Van 19:00 tot 21:30

Informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 4 vmbo
19.00 uur: start leerjaar 4 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

20.00 uur: start leerjaar 4 gemengde en theoretische leerweg