Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

15
Sep
15
Sep
Online informatieavond leerjaar 4 havo/vwo en kennismaking mentor

Van 19:00 tot 20:30

Informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 4 havo/vwo
Start bijeenkomst: 19.00 uur