Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

DELF-diploma, leerjaar 3 havo/vwo

Alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen die in leerjaar 3 havo/vwo zitten en de leerlingen zelf hebben een mail ontvangen over het vak Frans:

Met één been sta je nog in de derde klas en met het andere been sta je al in de vierde: je hebt grotendeels je keuze voor je profiel in de bovenbouw al gemaakt. Voor Frans geldt dat dat geen verplicht vak is en dat je een keuze moest maken tussen wel of geen Frans. Als je geen Frans hebt gekozen, dan sluit je dit jaar Frans af. Het is best jammer dat er dan straks bij je eindexamen niets meer van te zien is dat je drie jaar Frans hebt gedaan.

Als sectie Frans bieden de mogelijkheid aan om aan het eind van leerjaar 3 een internationaal, wereldwijd erkend diploma voor Frans te halen. Dit heet een DELF-diploma en bestaat in vergelijkbare soorten voor Engels (Cambridge/Anglia).  Dit examen toetst je Frans op de vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Behalve dat je daadwerkelijk een diploma haalt voor Frans, vormt dit diploma ook een onderdeel van het plus-document dat je bij je eindexamendiploma ontvangt. In een plus-document staan de extra activiteiten en prestaties die je buiten de vakken om hebt gedaan en behaald. Leerlingen die doorgaan met Frans, kunnen in een hoger leerjaar nog een DELF-examen afleggen op een hoger niveau.

Voor meer informatie: folder DELF

Indien je ervoor kiest om Frans met een DELF-diploma af te sluiten dan hoef je in de laatste periode van het jaar niet aan hoofdstuk 6 te werken en ook de toets van hoofdstuk 6 niet meer te maken. Tijdens die periode bereid je je voor op het DELF-examen. In de voorbereiding werken we ook één middag samen met leerlingen van klas 3 op het Gerrit Komrij College (Winterswijk) en Schaersvoorde (Aalten).

Leerlingen in leerjaar 3 kunnen examen doen op niveau A2. Het DELF-examen vindt voor het grootste deel plaats op school. Het onderdeel spreekvaardigheid wordt afgenomen door examinatoren buiten school. Deze examenlocatie kan in Nijmegen of in Enschede zijn, maar ook dichterbij Doetinchem of Winterswijk. Dat hangt af van de hoeveelheid deelnemers in een bepaalde regio. Over het vervoer zullen we in een later stadium overleggen. De onderdelen lezen, schrijven en luisteren zijn onder schooltijd, op school. Het mondeling examen is op zaterdag 17 juni.

De eigen bijdrage in de examenkosten bedraagt €85. School verzorgt het extra oefenmateriaal en de begeleiding door de docent.

Als dit je leuk lijkt, en je wilt je hiervoor opgeven dan kan dat door middel van het inleveren van het formulier. Let op: het formulier dient uiterlijk 12 maart 2019 bij mij te worden ingeleverd!

We hopen op deze manier leerlingen een mooie kans te bieden om leerjaar 3 af te sluiten met een diploma.

Met vriendelijke groeten,
Leonie Koekoek, docente Frans, Groenlo, l.koekoek@marianum.nl