Internationalisering en goede-doelacties

Dankzij de toegenomen mobiliteit en het gebruik van moderne communicatiemiddelen ontwikkelen mensen zich steeds meer tot wereldburgers. Wij willen onzer leerlingen voorbereiden op dat wereldburgerschap en hechten daarom veel waarde aan internationalisering. Deelname hieraan is een verplicht onderdeel van het programma van alle leerlingen in het vierde leerjaar havo en vwo. In lessen en projecten wordt aandacht besteed aan andere landen, volken en culturen.

reis_griekenland-13

Met goede-doelacties die worden georganiseerd waarbij het gaat om bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden, verbindt onze school zich aan een organisatie die actief is in een ontwikkelingsland waarbij iemand uit onze gemeenschap betrokken is.

Deze activiteiten maken deel uit van burgerschapsvorming.