Profijt

Profijt, het samenwerkingsverband voor vmbo, mbo en praktijkonderwijs in Oost-Gelderland is gericht op het versterken van de beroepskolom en onderscheidt vier overkoepelende thema’s:

 1. Verbetering van programmatische aansluiting door het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen;
 2. Verbeteren van loopbaanoriëntatie en –begeleiding;
 3. Bewaken van doorlopende zorglijnen en pedagogische ontwikkelingen voor specifieke groepen leerlingen;
 4. Versterken kennisinfrastructuur en betere samenwerking onderwijs en bedrijfsleven.

Vanuit deze doelstelling wil het samenwerkingsverband invulling geven aan:

 • Het realiseren van zo goed mogelijke aansluitende onderwijsprogramma’s vmbo en mbo;
 • Het werken aan didactische afstemming;
 • Het creëren van meer onderwijsprogramma’s op maat;
 • Het verbeteren van een doorlopende zorglijn met name voor risicodeelnemers;
 • Het ontwikkelen van een doorlopende loopbaanbegeleiding;
 • Het monitoren van de overstap vmbo-mbo;
 • Het versterken van de samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Zie ook www.profijtscholen.nl

Contactpersoon bij Marianum: Raymond Nijenhuis, conrector bovenbouw vmbo (r.nijenhuis@marianum.nl)