Lessentabel havo, atheneum en gymnasium (leerjaar 1 t/m 3)

Hieronder vindt u de lessentabel van havo, atheneum en gymnasium (leerjaar 1 t/m 3).
Lessentabel
Lessentabel onderwijskundige eenheid onderbouw Groenlo 50 min.
vak leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3
Nederlands 3 3 3
2 (AG)
Engels 3
4(AG)
3
4 (AG)
3
Duits 0
2 (KM)
2(MH)
3
2(KT)
3
2(AG)
Frans 2
0 (KM)
2
0 (KT)
2
Wiskunde 3 3 3
Referentie rekenen / taal 0 1
0 (KT)
1
Economie 0 0
2 (KT)
2 (TH)
2
Nask 1
0 (KM)
2 0
Natuurkunde 0 0 2
Scheikunde 0 0 2
Biologie 2 2 1
3XO 1
0 (KM)
1
0 (KT)
1
Geschiedenis 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2
Levensbeschouwing 1 1 0
Bewegingsonderwijs 2 2 2
Muziek 1 1 1
Beeldende Vorming 2 2 2
Mentoruur 1 1 0,5
Toets 1 1 2

Afkortingen:
AG = Atheneum Gymnasium
HA = Havo Atheneum
KM = Kader / Mavo
MH = Mavo / Havo