Decanaat

De decanaatsmedewerker geeft informatie over beroepsopleidingen en studiemogelijkheden en heeft daarvoor de beschikking over uitvoerige documentatie over de vestiging van bepaalde opleidingen, studieduur en studiekosten, toelatingseisen en toekomstmogelijkheden. Voor de keuze van een vervolgopleiding kan de decanaatsmedewerker, indien noodzakelijk, een gespecialiseerd bureau inschakelen. De decanaatsmedewerker staat verder centraal bij de begeleiding van de keuze van het vakkenpakket door de leerlingen. Dit geldt voor de profielkeuze in het derde leerjaar havo en het derde en vierde leerjaar vwo.

lab_leraar_meiden
Aandacht voor loopbaansturing

E-mail: decaan@marianum.nl
Website: https://sgmarianum.dedecaan.net/
Facebook: www.facebook.nl/decaanmarianum.

Op de facebookpagina is allerlei informatie te vinden rondom het thema studiekeuze. Zo zullen er regelmatig handige links, tips, oproepjes, kennis, nieuwtjes en voorlichtingsactiviteiten worden geplaatst over studies en studeren.