Nieuwsbrief 21 december 2017
 

BELANGRIJKE DATA

 

Inloopsspreekuur jeugdverpleegkundige

Op Marianum is het, naast de reguliere contactmomenten op school, ook mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen. De vaste jeugdverpleegkundige voor Marianum is Monika Neumann. Het inloopspreekuur is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en leerkrachten.

De inloopsspreekuren vinden plaats in beiden locaties op:

Groenlo in ruimte 571
- 11 januari 2018 (9.00-10.00 uur)
- 27 maart 2018 (van 9.00-10.00 uur)
- 15 mei 2018 (van 11.30-12.30 uur)

Lichtenvoorde in ruimte 448.1
- 11 januari 2018 (10.30-12.00 uur)
- 27 maart 2018 (van 10.30-12.00 uur)
- 15 mei 2018 (van 9.00-11.00 uur)

Ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten kunnen het inloopspreekuur gebruiken om hun vragen of zorgen te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, gewicht, slapen of schoolverzuim. De jeugdverpleegkundige adviseert, informeert en/of verwijst door. Vanwege de nauwe samenwerking tussen de jeugdverpleegkundige en jeugdarts, kan een jeugdarts worden ingeschakeld bij bijvoorbeeld chronische ziektes of problemen met horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.


 

Verplaatsing thema-avond

De thema-avond 'formatief handelen' welke stond gepland in december 2017 wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum in de tweede helft van dit schooljaar!

 

Ouderavond 'Frisse start' 15 januari 2018 voor ouders

In samenwerking met Iriszorg organiseert Marianum op maandag 15 januari 2018 van 19.30 – 21.30 uur een ouderavond onder de titel ‘Frisse Start’. De avond vindt plaats in de aula van de bovenbouw in Lichtenvoorde
(dr. Ariënsstraat 1).

Lees verder
 

Open Huis Marianum

Op maandag 22 januari organiseert Marianum op beide locaties een open huis. Leerlingen van alle basisscholen uit de regio zijn uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De locaties zijn beiden geopend van 16.30 – 20.30 uur.

Lees verder

 

Voorlichting bovenbouw vmbo tijdens Open Huis 22 januari 2018

Op maandag 22 januari 2018 tussen 16.30 en 20.30 uur is het Open Huis bij Marianum. Tijdens dit Open Huis organiseert de bovenbouw van vmbo een voorlichtingsavond voor leerlingen en ouders/verzorgers van 2 vmbo, locaties Groenlo en Lichtenvoorde.

Lees verder

 

26 januari extra vrije dag

Afgelopen zomer kreeg Marianum, regio Midden, als eerste vakantie. En omdat we in 2018 als tweede regio (14 juli t/m 26 augustus) vakantie krijgen, heeft Marianum een langere schoolperiode. We mogen daarom een aantal extra vrije dagen inroosteren. Een daarvan staat gepland op vrijdag 26 januari 2018.

 

Ga mee naar FC Twente - AZ!

Zet dinsdag 6 februari 2018 alvast in je agenda! Je krijgt dan namelijk de gelegenheid om tegen een gereduceerde prijs samen met je vrienden, vriendinnen klasgenoten of collega’s van Marianum naar de thuiswedstrijd FC Twente tegen AZ te gaan.

Lees verder

 

Extra examentraining

Marianum biedt extra examentraining aan, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen voorbereiden op hun examen. Net als voorgaande jaren werkt de school samen met Lyceo. De examentrainingen vinden dan ook weer tegen een gereduceerd tarief plaats op Marianum.

Lees verder

 
 

BERICHT VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

 

Nieuwe MR-leden stellen zich voor

In oktober eerder dit jaar heeft de Medezeggenschapsraad Marianum een hernieuwde oproep gedaan aan ouder(s)/verzorger(s) om zich kandidaat te stellen voor de twee openstaande vacatures van de Oudergeleding Medezeggenschapsraad Marianum Lichtenvoorde/Groenlo. Er kwamen reacties, verzoeken om informatie en kandidaatstellingen. Daarvoor onze hartelijke dank! Uit deze reacties hebben zich twee ouders kandidaat gesteld om zitting te nemen. Hiermee is de Oudergeleding in onze Medezeggenschapsraad weer compleet met vier ouder(s)/verzorger(s). De twee nieuwe leden stellen zich hieronder aan u voor:

Pamela Feikema (moeder van Charlotte Laurijssens, leerjaar 1 gymnasium, locatie Groenlo).
'Ik vind het belangrijk als ouder om betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Tot nu toe heb ik nog geen ervaring in een MR, maar ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in bestuurswerk en het werken voor een hulpdienst. Doordat de tweelingbroer van Charlotte autistisch is en op het voortgezet speciaal onderwijs zit, ligt mijn interesse en kennis bij Passend Onderwijs. En de vraag wat een reguliere school hierin kan betekenen voor leerlingen die onder of boven gemiddeld presteren? Verder zou ik graag me in willen zetten op alle andere onderwerpen die voorbijkomen.'

Wander Weenink (getrouwd met Miriam Meekes en vader van drie kinderen. Twee van de jongste kinderen zitten nog op het Marianum, leerjaar 1 vwo, locatie Lichtenvoorde en leerjaar 4 Havo,
locatie Groenlo)

'Ik werk als zelfstandig Business Analist in de verzekeringsbranche. Ik wil de school van een andere kant leren kennen en niet alleen als ouder of oud-leerling. De beleidsterreinen waar ik kennis van heb, zijn ICT en financiën. Verder wil ik graag een bijdrage leveren aan de organisatie Marianum. Het gaat mij dan met name om de volgende punten:

  • De verschillen én de overeenkomsten tussen Groenlo en Lichtenvoorde. Gelukkig is de overgang van Groenlo naar Lichtenvoorde (of andersom) geen wijziging van onderwijsvorm mee;
  • De identiteit van de school. Of het nu Roomkatholieke Scholengemeenschap, Katholieke Scholengemeenschap of Scholengemeenschap is, het blijft bijzonder onderwijs. Vrijheid binnen grenzen;
  • Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Waar moet de school op anticiperen? Straks komen kinderen van een IKC (Integraal Kind Centrum) naar het Marianum en dan? Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot "technasium".'

Namens de Medenzeggenschapsraad Marianum Lichtenvoorde/Groenlo heten wij Pamela Feikema en Wander Weenink van harte welkom!

 
 

LEUKE BERICHTEN

 

Excursies

In de afgelopen maanden is de vmbo-bovenbouw in Lichtenvoorde zeer actief geweest. Zo gingen vmbo-leerlingen van het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) op maandag 27 november jl. naar Zwanenberg Lichtenvoorde BV. Daar kregen ze voorlichting over het machinaal verwerkingsproces van vlees tot metworst.

Leerlingen van vmbo 4 bezochten Pillen Group BV waar diverse metalen, maar ook kunststofmaterialen worden verwerkt tot soms zeer complexe producten. De rondleiding was onderdeel van het keuzevak Verspanende techniek of CNC-techniek.

 

FIFA Toernooi

Op 20 december jl. organiseerden leerlingen uit de bovenbouw van vmbo een FIFA-toernooi. Ze waren betrokken bij de voorbereiding, promotie en facilitaire onderdelen van het toernooi en ze hebben ervoor gezorgd dat alles tijdens het toernooi goed verliep. Ook de locatie in Groenlo organiseerde een FIFA-toernooi als kerstactie. De winnaars van beiden FIFA-toernooi speelden tegen elkaar in de grand finale!

 

Gastles Brandweer

Leerlingen met het keuzevak facilitaire dienstverlening, onderhoud en receptie hoorden tijdens een gastles op de brandweerkazerne in Lichtenvoorde onder meer dat een brandweerwagen met zwaailicht en sirene 20 km/uur harder mag rijden dan toegestaan en dat er drie vrouwen werken bij de brandweer Oost Gelre. Ook kregen ze een rondleiding door de kazerne en mochten de leerlingen zelf proberen zo snel mogelijk een brandweerpak van 25 kg aan te trekken.

 

Meiboom voor metselwerk

De facilitaire dienst van Marianum verraste maandag 11 december jl. de leerlingen van Bouwen, Wonen en Interieur met een meiboom. Ze werden beloond voor het harde werken aan de open schuur op de parkeerplaats van Marianum in Lichtenvoorde die door het metselwerk nu een dichte berging is geworden. De leerlingen kregen een chocolade kerstman als dank.

 

Vca-certificaat

Twee leerlingen, Daan Ozinga en Robin Knufing, met profiel Bouwen, Wonen en Interieur hebben de opleiding VCO met succes afgerond. Tijdens deze opleiding leerden ze de basiskennis van veilig en gezond werken beheersen.

Met het Vca-certificaat op zak kunnen Daan en Robin tijdens de buitenschoolse lessen van hun leerwerktraject op elke bouwplaats terecht.

 

Watertap

In het kader van ‘Marianum als gezonde school’ is er in de aula van de bovenbouw van het vmbo een watertap geplaatst. Leerlingen kunnen op dit punt hun flesje met water vullen.

 

Opnieuw succes voor Marianum-toneel

Op donderdag 30 november en vrijdag 1 december jl. speelde het Marianum-toneel ‘Licht uit’, een klassiek moordmysterie met alle intriges en complotten die daarbij horen. Stralend middelpunt Jochem de Breker is niet alleen een succesvol muzikant en zanger maar ook het slachtoffer van een gruwelijke moord. Hij heeft al een paar jaar geen nieuwe muziek uitgebracht. De platenmaatschappij zit hem achter de vodden maar Jochem heeft geen haast. Hij geniet nog steeds van veel vrouwelijke aandacht en ook de wodka geeft voldoende afleiding. Waarom wordt deze vergane glorie dan toch vermoord, nog wel in zijn eigen huis? Politie-inspecteur Van Staal heeft het er maar druk mee. Zijn onderzoek richt zich vooral op jaloerse echtgenoten. Maar moet hij niet dichter bij huis zoeken?

Het publiek van Marianum-toneel bleef donderdag en vrijdag tot het einde in spanning, maar mocht uiteindelijk als ooggetuige de moord van dichtbij meemaken. Het spel van de jonge spelers varieerde van vertederend tot ronduit goed. Ook de samenstelling van de groep liet veel variatie zien: van brugklassers tot bovenbouwers en van alle schoolniveaus die het Marianum rijk is. We hebben er weer van genoten en verheugen ons op de volgende editie van Marianum-toneel.

 

Leerlingen Marianum ontvangen internationaal DELF-diploma

Op woensdag 13 december jl. ontvingen 25 leerlingen van Marianum hun DELF-diploma’s uit handen van conrector Nicky Konings. DELF staat voor Diplôme d’études de lanuge française en is een internationaal erkend diploma voor de vaardigheid in het Frans. Leerlingen die vorig jaar in klas 3 havo of 3 vwo zaten, kregen de mogelijkheid om examen te doen voor dit officiële diploma van de Franse taal.

Lees verder

 
 

DECEMBER FEESTMAAND

 

Dat Sinterklaas niet alleen voor de kleintjes is, weten de leerlingen van Marianum te bevestigen. De goedheiligman is op diverse plekken in de locaties langs geweest. Kerstmis staat dit jaar bij Marianum is het teken van de Kerstactie voor de straatjongens van Dakar.

Lees verder

 

Alle medewerkers en leerlingen van Marianum wensen u
fijne feestdagen toe!

Klik hier om de kerstkaart te bekijken

 
 

AGENDA

 
Klik hier voor de complete agenda
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 februari 2018
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}