Nieuwsbrief 13 oktober 2017
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
   Kunst in de gang op de locatie Groenlo
   Finale nationale filmfestival (NFFS)
   Schoolfotograaf
   DVD schoolconcert Marianum onderbouw en Het Bariet van 30 juni 2017
   Olympic Moves schoolweek informatie
   Marianumtoneel speelt "Licht uit"
   Marianum Loopbaanevent
   Marianum in actie voor de straatjongens van Dakar
   Peersupport
   Leerlingbesprekingen
   Voortgangsgesprekken

ONDERBOUW
   MAS (Maatschappelijke Stage)

BOVENBOUW HAVO/VWO
   Nieuws van de decaan: Opstart profielkeuze havo/vwo 3e jaars
   Opstart eindexamen havo/vwo

BOVENBOUW VMBO
   Leerjaar 4 vmbo doet mee aan de teamvakwedstrijd Skills Talents
   Nieuws van de decaan: Vervolgopleiding en scholenmarkt
   Officiële Kick-Off Project STERA op 25 september

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Kunst in de gang op de locatie Groenlo

Op verschillende plaatsen in de gangen (beneden en boven) in Groenlo hangen diverse deurgrote posters. Deze graphics zijn ontworpen door Nienke Nijenhuis uit 6-vwo. Zij heeft vorig jaar in het kader van een opdracht bij kunst beeldende vorming de twee posters in de benedengang gemaakt. Daarna hebben we Nienke gevraagd om ook voor de bovengang graphics te ontwerpen.

Lees verder

 

Finale nationale filmfestival (NFFS)

18 september was een hele belangrijke dag, want op deze dag was namelijk de finale van het nationale filmfestival voor scholieren. Ook Marianum deed hieraan mee, want er  waren  2 filmpjes, die na een zware voorronde hier op school en in de DRU fabriek  in Ulft voor de regionale wedstrijd, door mochten naar de finale.

Lees verder

 

Schoolfotograaf

Op donderdag 21 september en vrijdag 22 september is de schoolfotograaf op Marianum geweest om portret- en groepsfoto’s te maken van leerlingen leerjaar 1, 3, 4-vmbo, 5-havo en 6-vwo. Ook zijn er examenfoto’s gemaakt van leerjaar 4-vmbo basis en kader.

Op dinsdag 28 oktober komt de schoolfotograaf weer op school. Leerlingen uit bovengenoemde leerjaren die in de eerste ronde niet geweest zijn, krijgen een oproep om een portretfoto te laten maken. Ook wordt op deze dag de examenfoto’s van leerjaar 4-mavo en leerjaar 5-havo en 6-vwo gemaakt.

 

DVD schoolconcert Marianum onderbouw en
Het Bariet van 30 juni 2017

Hallo allemaal,

Het heeft eventjes geduurd maar dan heb je ook wat moois; de DVD is er dan toch!! De DVD van het schoolconcert van 30 juni 2017 ligt vanaf nu klaar in het muzieklokaal Lichtenvoorde.

Heb je er één besteld, dan ligt die klaar. Zo niet, dan kan dat alsnog (even via de mail p.krabbenborg@marianum.nl doorgeven).
De beelden en het geluid zijn SUPER, we hebben namelijk veel tijd in de mastering gestopt. Kortom wil je nog een keer genieten van het concert samen met MARIANUM en HET BARIET wacht dan niet te lang.

De DVD’s liggen klaar.
De kosten zijn €10,00.


Groeten,
Peter Krabbenborg, docent muziek Marianum
Desi Nienhuis, docent muziek Het Bariet

 

Olympic Moves schoolweek informatie

Na de herfstvakantie vinden de Olympic Moves schoolweken plaats in Groenlo en Lichtenvoorde. Na het grote succes van de Schoolweeks van voorgaande jaren doen wij dit jaar weer mee met negen verschillende sporten. In totaal hebben zich maar liefst meer dan 700 leerlingen opgegeven van onze school.

Lees verder

 

Marianumtoneel speelt "Licht uit"

Ook dit jaar gaat Marianumtoneel weer de planken op. We spelen dit seizoen Licht uit. Het script is door Ivar Gierveld geschreven en 10 jaar geleden is het toneelstuk ook al een keer uitgevoerd. We nodigen je van harte uit voor de spannende uitvoeringen op 30 en 1 december in de Kapel van Marianum Groenlo.

Lees verder

 

Marianum Loopbaanevent

Marianum houdt in samenwerking met scholen en bedrijven een loopbaanevent. Voor leerlingen vanaf vmbo-2 en havo-3 en vwo-3 staat deze dag in het teken van kennis maken met opleidingen en bedrijven. Het event vindt plaats op woensdag 13 december van 14.00 tot 17.00 uur bij Erve Kots in Lievelde.

Lees verder

 

Marianum in actie voor de straatjongens van Dakar

Achtergrond van deze keuze
Vanaf het schooljaar 2017/2018 gaat Marianum in nadrukkelijke relatie met de paters Maristen jaarlijks aan de slag met een actie voor één van de projecten van deze Sociëteit van Maria. De keuze hiervoor is bepaald, vanuit de relatie die Marianum heeft en wil behouden, met haar grondleggers de Maristen. Zij waren ten tijde van de oprichting van onze school medeoprichters en daardoor in onze ogen verbonden met onze identiteit. Wij vinden het waardevol deze relatie met hen ook voor de toekomst levend te houden. Dit voor alle betrokkenen van onze organisatie.

Lees verder

 

Peersupport

Inmiddels worden de eerste bijlessen weer gegeven. Een kleine 40 leerlingen en stagiaires verzorgen de bijlessen voor ruim 100 leerlingen. Helaas is het bij een tiental leerlingen (voornamelijk (voor-)examenklassers) niet gelukt om iemand te vinden die hen bijles kan geven, maar het overgrote deel dus gelukkig wel.

Lees verder

 

Leerlingbesprekingen

Op woensdag 8 november zijn er de gehele dag leerlingbesprekingen. Alle leerlingen zijn die dag vrij. Op donderdagmiddag 9 november zijn er ook leerlingbesprekingen. Op deze dag wordt ’s ochtends met een turborooster gedraaid tot 12.15 uur.
Op donderdagochtend 7 december draaien we tot 12.15 uur met een turborooster. Vanaf 12.15 uur zijn er masterclasses voor de docenten en zijn alle leerlingen vrij.

 

Voortgangsgesprekken

Week 46 en 47 zijn de weken van de voortgangsgesprekken. Via de mentoren ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek in week 46 als uw zoon/dochter in Lichtenvoorde op school zit, en in week 47 als uw zoon/dochter in Groenlo op school zit.

 
 

ONDERBOUW

 

MAS (Maatschappelijke Stage)

Op Marianum zijn wij van mening dat wij leerlingen niet alleen opleiden voor een diploma, maar hen ook wegwijs moeten maken in de maatschappij. Dat doen wij door de maatschappelijke stage in het programma op te nemen.

De MAS houdt in dat de leerling 30 uur stage moet lopen als vrijwilliger. Dat kan zeer divers zijn. Zij kunnen bij een verzorgingshuis wat doen, bij sportverenigingen, speeltuinen, rommelmarkten, bij de voedselbank, helpen bij avondvierdaagse enz.

De 30 uur stage mag verdeeld worden over 2 leerjaren, maar mag ook binnen 1 jaar worden gedaan. De leerlingen krijgen een stageboek en dat dient naar behoren te worden ingevuld.

De deadline voor de stage in leerjaar 2 hebben wij gesteld op 1 mei 2018. 

 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Nieuws van de decaan

Opstart profielkeuze havo/vwo 3e jaars

Derdejaars leerlingen van havo/vwo hebben een introductieles gehad over de profielkeuze. Dit jaar gaan zij een keuze maken, wordt het NT, NG, EM of CM. Tijdens de les hebben zij uitleg gehad over hoe een profiel is opgebouwd, welke keuzes ze kunnen maken en hebben zij zich voor het eerst geregistreerd op dedecaan.net.

Lees verder

 

Nieuws van de decaan

Opstart eindexamen havo/vwo

Alle eindexamenklassen hebben een voorlichting gehad over alles wat te maken heeft met studiekeuze. Hoe moet ik mij aanmelden, wat zijn goede voorlichtingsactiviteiten, hoe werkt decentrale selectie etc. De leerlingen zouden nu in ieder geval moeten weten welke richting ze op gaan en liever nog dat ze tussen een paar opleidingen twijfelen. Weten zij helemaal niet wat ze willen? Maak een afspraak bij de decaan.

Lees verder

 
 

BOVENBOUW VMBO

 

Leerjaar 4 vmbo doet mee aan de teamvakwedstrijd Skills Talents

Op 2 oktober jl. is in de aula van het bovenbouwgebouw in Lichtenvoorde de officiële aftrap gegeven voor de voorrondes van de teamvakwedstrijd: Skills Talents. In de voorrondes zullen de vierdejaarsleerlingen per team van drie leerlingen een opdracht uitvoeren die past bij hun profiel: Economie en Ondernemen, Zorg en Welzijn, Produceren Installeren en Energie of Bouwen Wonen en Interieur. Per profiel wordt het beste team geselecteerd om deel te nemen aan het provinciale kampioenschap in januari en februari. De winnaars van de provinciale finale gaan door naar de nationale finale in de Ijsselhallen in Zwolle op 18 maart 2018.

Lees verder

 

Nieuws van de decaan

Vervolgopleiding en scholenmarkt

Op donderdag 26 oktober zal de decaan samen met meneer Nijenhuis de leerlingen van leerjaar 4 voorlichten over het oriënteren op en het kiezen van een vervolgopleiding en de procedure van het aanmelden bij het mbo of 4-havo.

De Scholenmarkt 2017 op het Graafschapcollege in Doetinchem vindt plaats op 28, 29 en 30 november, van 19.00 tot 21.00 uur.

Lees verder

 

Officiële Kick-Off Project STERA op 25 september

Op 25 september is voor genodigden, de officiële kick-off van het project STERA bij Schildersbedrijf Lefering BV, Newtonstraat 2 in Lichtenvoorde gegeven. Vanaf 12.30 uur begonnen de leerlingen Joey Doornberg en Joep Schenk voor het eerst daadwerkelijk met praktijkleren buiten de school.

De leerlingen gaan van start met het keuzevak “Schilderen van hout en steenachtige ondergronden” binnen het Profiel Bouwen, wonen en interieur.

Lees verder

 
 

AGENDA

 
13 okt CKV masterclasses voor havo/vwo-4
16 okt Herfstvakantie
23 okt Olympic Moves bovenbouw Sportweek
24 okt MR vergadering, locatie Groenlo
24 okt Terugkomdag schoolfotograaf, portretfoto's van leerlingen die nog niet op de foto zijn geweest
24 okt Fotograaf examenfoto's mavo-4, havo-5 en vwo-6
30 okt Trailer toneelgroep Oostpool "Gender", bovenbouw vmbo
30 okt Trailer toneelgroep Oostpool "Gender", bovenbouw vmb
30 okt Week 43 en 44: Toetsweken havo-5 en vwo-6
7 nov Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8, Dr. Ariënsstraat 1, Lichtenvoorde
8 nov Leerlingbespreking (hele dag) leerlingen vrij
9 nov 's Middags leerlingbespreking (turborooster)
9 nov Excursie kunst algemeen (havo-5 en vwo-6)
13 nov Week 46: Voortgangsgesprekken met mentor onderbouw en bovenbouw Lichtenvoorde (sowieso di.- en do.-avond)
13 nov Informatieavond voor ouders van leerlingen groep 8, aula Groenlo

Bekijk hier de volledige jaaragenda

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 december aanstaande
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de conrector van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}