Nieuwsbrief 27 januari 2017
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
    Marianum topschool!
    People-to-People-EUREGIO-prijs 2017 voor Marianumleerlingen
    Open Huis d.d. 16 januari 2017
    Informatie over 'Stappen met Ouders'

ONDERBOUW
    Informatieavond ouders leerlingen leerjaar 2 naar 3-havo/vwo d.d. 23 januari 2017
    Schaatsen 25 januari 2017

BOVENBOUW HAVO/VWO
    Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-havo, 30 januari 2017
    Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-vwo, 31 januari 2017

BOVENBOUW VMBO
    Provinciaal kampioenschap Skills Talent in Arnhem
    Leerlingen PIE voor keuzevak: Procestechniek op bedrijfsbezoek bij 24/7 Tailorsteel in Varsseveld
    Vmbo Carrousel Zorg en Welzijn gaat weer van start

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Marianum topschool!

In het blad Elsevier is de nieuwe lijst met topscholen van Nederland geplaatst. Bekijk het artikel
'Beste scholen vernieuwd: de 45 topscholen van Nederland - Elsevier.nl' via deze link.

Gitti Burema, directielid, reageerde hierop als volgt:

Ik denk dat ik voor de overgrote meerderheid van de medewerkers van Marianum spreek wanneer ik zeg dat wij, medewerkers van een nuchtere school in de Achterhoek, doorgaans nogal sceptisch staan ten opzichte van scorelijsten en ‘rankings’. Toch moet ik bekennen dat ik zeer aangenaam verrast was en gepaste trots voelde toen ik zag dat Marianum prijkt in de lijst van superscholen die Elsevier dit weekend heeft gepubliceerd.

De afdelingen voor basis en kader van het vmbo in Lichtenvoorde zijn volgens deze lijst de beste van Gelderland en behoren daarmee tot de 45 beste van Nederland!

Een prachtige prestatie. Vooral omdat het voortkomt uit inzet voor en de betrokkenheid bij de leerlingen die we op onze school iedere dag als normale gang van zaken  beschouwen. Als je er niet op uit bent en het valt je wel ten deel, dan is het des te mooier.

 

People-to-People-EUREGIO-prijs 2017 voor Marianumleerlingen

Tijdens het symposium “250 Jahre deutsch-niederländische Grenze” op 24 september waren veel mensen getuige van de presentatie van Naomi Dibbets. De toespraak was (in het Duits) geschreven door havo- en vwo-leerlingen uit leerjaren 3, 4 en 5 van vorig schooljaar. Zij hadden een opstel geschreven met als thema “De verhouding Nederland en Duitsland in 2040.” De heer Ter Woord had daarvan een samenhangend verhaal gemaakt. (U hebt hierover waarschijnlijk gelezen in de nieuwsbrief van week 41, dus van 14 oktober 2016.)


Op vrijdag 25 november hield Naomi dezelfde spreekbeurt nog een keer tijdens het jaarlijkse burgemeesterstreffen van de Achterhoekse en Borkense burgemeesters.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft de burgemeester van Oost Gelre, Annette Bronsvoort, Scholengemeenschap Marianum voor de People-to-People-EUREGIO-prijs 2017 genomineerd..

Op vrijdag 20 januari heeft Naomi Dibbets samen met de leerlingen van Marianum de prijs mogen ontvangen.

Lees verder

 

Open Huis d.d. 16 januari 2017

Op maandag 16 januari bezochten een groot aantal kinderen uit groep 7 en 8, samen met hun ouders onze school.
Tussen half 5 en half 9 konden beide locaties van het Marianum worden bezocht om sfeer te proeven, docenten te ontmoeten en allerlei opdrachten te doen die door de verschillende vakdocenten voor hun eigen vak werden aangeboden.
We hopen dat het Open Huis bijdraagt aan de keuze voor onze school en dat we volgend schooljaar een groot aantal nieuwe leerlingen mogen begroeten.

Lieveke Brücker
Teamleider onderbouw VMBO

 

Informatie over 'Stappen met Ouders'

City Lido en IrisZorg, nodigen u van harte uit voor een stapavond voor ouders. Deze avond is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar. De avond zal plaatsvinden op maandag 13 maart 2017 van 19.15 tot 22.00 uur in City Lido, Kerkstraat 6 7141 BA in Groenlo.

Lees verder

 
 

ONDERBOUW

 

Informatieavond ouders leerlingen leerjaar 2 naar 3-havo/vwo d.d. 23 januari 2017

Op maandag 23 januari vond de informatieavond voor ouders van leerlingen uit leerjaar 2 die volgend schooljaar naar 3-havo of 3-vwo gaan, plaats.

Wilt u de informatie nog eens nalezen, klik dan hier.

 

Schaatsen 25 januari 2017

Wij zijn op woensdag 25 januari 2017 met 380 leerlingen bij de schaatsbaan Twente geweest. Het was een leuke middag, iedereen heeft met plezier geschaatst. Het is geweldig om te zien dat zoveel leerlingen zich hebben aangemeld en dat geeft ons energie om deze activiteit volgend jaar ook weer te organiseren.

Sportieve groet,
Sectie Bewegingsonderwijs 


 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-havo,
30 januari 2017

Voor ouders/verzorgers van leerlingen die momenteel in 3-havo of 4-gt zitten, vindt er op maandag
30 januari een voorlichting plaats over onder andere de profielkeuze in 4-havo.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur en vindt plaats in de aula aan de Deken Hooijmansingel 1 te Groenlo.

 

Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-vwo,
31 januari 2017

Voor ouders/verzorgers van leerlingen die momenteel in 3-vwo zitten, vindt er op dinsdag 31 januari een voorlichting plaats over onder andere de profielkeuze in 4-vwo.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur en vindt plaats in de aula aan de Deken Hooijmansingel 1 te Groenlo.

 

BOVENBOUW VMBO

 

Provinciaal kampioenschap Skills Talent in Arnhem

Afgelopen vrijdag (20 januari) streden vmbo-scholieren uit Gelderland om het provinciaal kampioenschap van Skills Talents in Arnhem. Zo ook Jelle Straub, Kees Bekken, Luuk Roelofsen en Anna Wekking van Marianum. De winnende scholen kregen een ticket voor het nationaal kampioenschap in de RAI in Amsterdam. Voor meer info zie: skills-talents.nl/

De leerlingen moesten in drietallen opdrachten uitvoeren in 11 verschillende domeinen: waaronder horeca, economie, zorg en welzijn en voertuigentechniek. Onze talenten deden mee aan de wedstrijd voor de richting economie. Helaas geen plek kunnen bemachtigen in de RAI maar wel een keurige derde plek, een fantastische ervaring en een extra oefening voor de examens. Zeker voor herhaling vatbaar ook volgens de leerlingen:

Jelle: "Ik vond het een leuke dag met veel uitdaging"

Anna: "Ik vond het een erg leuke en leerzame dag!"

Kees: "Leuke afwisseling, zeker de moeite waard"

H. Kumas
Docent economie

 

Leerlingen PIE voor keuzevak: Procestechniek op bedrijfsbezoek bij 24/7 Tailorsteel in Varsseveld

Op 6 december jl. is door een groep derdejaars basis- en kaderleerlingen uit het profiel PIE (Produceren, Installeren en Energie) voor het keuzevak: Procestechniek, een bezoek gebracht aan 24/7 Tailorsteel in Varsseveld.

De procestechniek houdt zich bezig met het ontwerpen van de juiste machines om een bepaald product te vervaardigen. Daarbij wordt ook gekeken naar de volgorde waarin machines een bepaalde grondstof moeten bewerken tot eindproduct. 24/7 Tailorsteel is gespecialiseerd in het lasersnijden van allerlei soorten metalen platen en buizen.

Tijdens het bezoek kregen de leerlingen een goed beeld van het volledig geautomatiseerde proces van tekening tot eindproduct. Ze hebben lasersnijders, grote zetbanken en automatische materiaalwagens in werking gezien. Medewerkers in de procestechniek (procesoperators) controleren de stappen in het proces en zorgen samen voor een goed eindproduct. Wie weet heeft het bedrijfsbezoek een aantal leerlingen enthousiast gemaakt voor dit innovatieve vak.

 

Vmbo Carrousel Zorg en Welzijn gaat weer van start

Inmiddels is voor de leerlingen die het profiel Zorg en Welzijn gekozen hebben een start gemaakt met de vmbo Carrousel. Vmbo Carrousel is een vorm van beroepenoriëntatie, waarbij leerlingen in groepsverband een bezoek brengen aan verschillende werkvelden die behoren tot de sector Zorg en Welzijn of die passen bij de aangeboden keuzevakken. Leerlingen komen zo in contact met “echte” beroepsprofessionals en krijgen zo een beter beeld van de dagelijkse beroepspraktijk. Doel is om uiteindelijk in leerjaar 4 een passende MBO-opleiding te kunnen kiezen.

Op 17 januari jl. is een groep van 11 leerlingen voor het keuzevak: Huidverzorging op bezoek geweest bij Cosmetisch Instituut Francine in Lichtenvoorde. De leerlingen konden de op school gemaakte vragen stellen aan de schoonheidsspecialistes die er werken en kregen uitleg over de dagelijkse praktijk in het cosmetisch instituut. Welke behandelingen komen het meest voor? Welke opleiding heb je nodig om hier te kunnen werken? Welke eigenschappen zijn belangrijk? Ook mocht een leerlinge nog even plaats nemen in de behandelstoel en gaf schoonheidsspecialiste Diede, oud-leerlinge van Marianum een demonstratie huidreiniging.

Vanaf week 7 vinden meer carrouselbezoeken plaats. Leerlingen gaan o.a. een bezoek brengen aan de ouderenzorg in Lichtenvoorde (Antoniushove) en Groenlo (de Molenberg). Ook gaan leerlingen op bezoek bij Stichting de Lichtenvoorde waar we een bezoek brengen aan een activiteitencentrum voor mensen met een beperking.

 
 

AGENDA

 
28 jan Scholenmarkt Aventus Apeldoorn, 10.00-15.00 uur
30 jan Voorlichting profielkeuze aspirant 4-havo, 19.30-21.30 uur, aula Groenlo
31 jan Filmavond MUL, 19.30-22.00 uur, Groenlo
31 jan Voorlichting profielkeuze aspirant 4-vwo, 19.30-21.30 uur, aula Groenlo
31 jan Avondakademie
3 feb MBO-dagen Graafschapcollege, 16.00-20.00 uur
4 feb MBO-dagen Graafschapcollege, 10.00-13.00 uur
Week 6 Herkansingsweek toetsen bovenbouw havo/vwo
7 feb Avondakademie
8 feb Proeflessen gymnasium voor leerlingen groep 8, 9.00-13.00 uur, Groenlo
9 feb WO-voorlichting op Universiteit Twente Enschede
Week 7 Carrouselweken Zorg en Welzijn
13, 14 feb Repetitiedag Marianum Live
15 feb HBO-voorlichting op de Grundel Hengelo
17 feb Filmfestival MaFF, 19.00-23.00 uur, aula Dr. Ariënsstraat 1, Lichtenvoorde
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 17 februari 2017
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}