Nieuwsbrief 3 juli 2017
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
   Geslaagd
   Inleveren boeken
   Einde uitwisseling, nieuw begin Internationalisering
   Programma begin schooljaar 2017 - 2018
   Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad
   Afscheid van onze rector Jan Put
   Avondakademie
   Boeken bestellen bij VanDijk.nl
   Boeken bestellen bij Iddink

ONDERBOUW
   Waterleerpad
   Outdoor activiteit Lichtenvoorde leerjaar 1
   Kennismaking nieuwe leerlingen en ouders/ verzorgers
   Onderbouwconcert Marianum en Bariet

BOVENBOUW VMBO
   Vmbo carrousel
   Sportdag

BOVENBOUW HAVO/VWO
   Hoe een mentor en docent vertrouwenspersoon wordt
   Cursus programmeren
   Dag van de Buurtaal

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Geslaagd

Herexamen doen terwijl het zo warm is! We gaven het onze eindexamenkandidaten te doen! Een waterijsje bracht hopelijk de nodige verkoeling.

Inleveren boekenInleveren boeken

Vrijdag 30 juni is de uitslag van het tweede tijdvak vmbo, havo en vwo vastgesteld. De volgende leerlingen zijn geslaagd in het tweede tijdvak. Wij feliciteren deze geslaagden van harte!

Zowie Filon

LICHTENVOORDE

VMBO KBL

Thomas Ten Have

BELTRUM

VMBO KBL

Boet Hillen

VRAGENDER

VMBO GL

Maarten Krooshof

LICHTENVOORDE

VMBO TL

Anna Militonyan

LICHTENVOORDE

VMBO TL

Alyssa de Jongh

GROENLO

VMBO TL

Zoë Doppen

LICHTENVOORDE

HAVO

Phoebe Scholte

LICHTENVOORDE

HAVO

Meg Nijenhuis

GROENLO

HAVO

Karlijn Riggelink

LICHTENVOORDE

HAVO

Jorrit Gebbink

VRAGENDER

HAVO

Jikke Schuurmans

GROENLO

HAVO

Boet Geerdink

LICHTENVOORDE

HAVO

Asmae Bouâli

LICHTENVOORDE

HAVO

Minou Harbers

GROENLO

Atheneum

Nick Spekschoor

MARIENVELDE

Atheneum

Met deze uitslag kunnen we terugkijken op een goed examen met een mooie uitslag.

vmbo basis: 100%
vmbo kader: 98,8%
vmbo gt: 95,8%
havo: 89,44%
vwo:  94,03%

Wij wensen alle geslaagden een mooie diploma-uitreiking toe, vanavond 3 juli voor de havo- en vwo-eindexamenkandidaten en woensdag 5 juli a.s. voor alle vmbo-kandidaten. Daarnaast heel veel succes in jullie verdere schoolcarrière en de toekomst!

 

Inleveren boeken

Bekijk hier het schema voor het inleveren van de boeken.

 

Einde uitwisseling, nieuw begin Internationalisering

In de eerste week van april werd voor de laatste maal de uitwisseling gehouden. Scholen van Perugia in Italië, Bergara uit Baskenland en Barcelona uit Spanje en Międzyrzecz uit Polen bezochten onze prachtig vernieuwde school. Na vele jaren gaat het Marianum de internationalisering anders vormgeven. De invloed van de uitwisseling op alle lessen in zowel Groenlo als Lichtenvoorde en een verminderde interesse van leerlingen in 4 havo en 4 vwo hebben ons doen besluiten om de internationalisering veel breder te gaan inzetten. Leerlingen en docenten kunnen ééndagtripjes en/of meerdaagse reizen samenstellen waarbij leerlingen uit de gehele school kunnen kiezen om een keer mee naar het buitenland te gaan. De leerdoelen die worden nagestreefd, zullen veel meer een vakinhoudelijk karakter krijgen en minder vrijblijvend zijn. Ook kan gedacht worden aan internationalisering in de zin van verschillende vakoverschrijdende projecten, die op school gedaan kunnen gaan worden, zonder dat daarbij daadwerkelijk gereisd wordt. Gedacht kan worden aan moderne media die gebruikt worden zoals face timing, skypen en elkaar in het Engels e-mails schrijven, om informatie uit te wisselen en projecten tot een goed en zinvol einde te brengen.

Om een dergelijk pakket samen te stellen, te organiseren en tot uitvoering te brengen kost veel tijd. De invoering van de uitstapjes en reizen zullen gefaseerd plaatsvinden. De oorspronkelijke uitwisseling was alleen bedoeld voor 4 havo en 4 vwo. Dat gaat veranderen door per reis het leerdoel en de daarbij behorende klassen/leeftijden vast te stellen. Zowel de bovenbouw havo en vwo, maar ook de onderbouw vmbo/havo/vwo als de bovenbouw vmbo komen voor deze reizen in aanmerking. In de loop van het volgende schooljaar zullen deze mogelijkheden c.q. reizen via een digitaal platform aangeboden worden zodat leerlingen zich daarvoor aan kunnen melden met een sollicitatie/motivatiebrief.

Coördinator internationalisering,
T. Schuurman

 

Programma begin schooljaar 2017 - 2018

Bekijk hier het programma van het begin van het schooljaar 2017-2018.

 

Nieuws vanuit de Medezeggenschapsraad

Hierbij de vergaderdata van de Medezeggenschapsraad Marianum 2017-2018.

Lees verder

 

Afscheid van onze rector Jan Put

Op donderdag 30 maart hebben we schoolbreed afscheid genomen van onze rector Jan Put. Alle leerlingen hadden les tot 11.15 uur, waarna er locatiegebonden een culturele activiteit plaatsvond.

Nieuwsgierig naar de foto’s? klik hier voor het foto-album.

 

Avondakademie

De Stichting Avondakademie Marianum begint aan haar 40e cursusjaar! Zij wil op een gezellige en ontspannen manier uw algemene kennis uitbreiden. Uw vooropleiding is niet van belang om deze cursus interessant te vinden en te kunnen volgen. Zij biedt u een driejarige cursus aan, waarin u wegwijs wordt gemaakt in een aantal politieke, maatschappelijke en culturele onderwerpen uit onze samenleving.

De cursus wordt in het hoofdgebouw in Groenlo gegeven door leraren van het Marianum en van elders. Met ongeveer 30 cursisten per klas bent u, op dinsdagavond, van 19.30u tot 22.15u, gedurende drie lessen van 45 minuten, bezig met luisteren, aantekeningen maken, discussiëren en vragen stellen. Er is geen huiswerk, wel tussen de lessen een koffiepauze. En als u na drie jaar, veel kennis rijker, met spijt constateert dat de cursus voorbij is, ontvangt u, zonder eindexamen, een certificaat van de Avondakademie.

Lees verder

 

Boeken bestellen bij VanDijk.nl: voor leerjaar 1-2-3-4 in Lichtenvoorde en leerjaar 1-2-3 in Groenlo

Voor komend schooljaar verzorgt Van Dijk jouw boekenpakket.
De schoolboeken en digitale leermiddelen worden door school betaald. Je boekenpakket moet je wel zelf bestellen.

Dat doe je met je eigen account op VanDijk.nl. Eerst moet je registreren bij Van Dijk. Klik op ‘bestel direct je boekenpakket’, geef aan in welke klas/richting je zit en je boekenlijst staat voor je klaar. Je kunt vanaf vandaag jouw boekenpakket bestellen.

Meer informatie

 

Boeken bestellen bij Iddink: voor leerjaar 4-5-6 in Groenlo

Iddink verzorgt de levering van je gratis schoolboeken en leermiddelen.

Bestellen doe je via je persoonlijke account, kom je voor het eerst in leerjaar 4 dan moet je een account aanmaken. Lees via onderstaande link uitgebreide informatie over het bestellen van boeken bij Iddink.

Meer informatie

 
 

ONDERBOUW

 

Waterleerpad

Op vrijdag 16 juni hebben de eerste klassen h/v Groenlo zich op het water vermaakt met een aantal binask opdrachten. Tussen al het leren door hebben de leerlingen (en collega’s) zich uitstekend vermaakt en kunnen we terugkijken op een geslaagde dag!

 

Outdoor activiteit Lichtenvoorde leerjaar 1

Op dinsdag 27 juni hebben de leerlingen van leerjaar 1 uit Lichtenvoorde een outdoordag beleefd bij Markant Outdoorcentrum in Braamt.

Om 9 uur vertrokken we met 4 bussen richting Braamt waar we met 7 groepen 4 verschillende activiteiten hebben volbracht.

Na de verdeling van de groepen onder de instructeurs van Markant Outdoor en een begeleider van school zijn we aan de slag gegaan. Er volgden korte maar goede (veiligheids)instructies waarna we zijn gaan kanovaren, boogschieten, vlotten bouwen en werd er een hindernisbaan afgewerkt. Met veel enthousiasme en inzet werden de verschillende onderdelen afgewerkt met er tussendoor een pauze om weer op krachten te komen. Ook het bijbehorende water werd met veel plezier opgezocht wat tot veel plezier leidde. Gelukkig hadden we er prachtig weer bij.

Na het aantrekken van droge kleren ging om 3 uur iedereen weer de bus in om nog na te genieten van een heerlijke actieve dag.


Bekijk hier alle foto's

 

Kennismaking nieuwe leerlingen en ouders/ verzorgers

Op 26 en 27 juni hebben we onze nieuwe leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) ontmoet. Zowel 's-middags als 's avonds hebben de mentoren vragen beantwoord die van belang zijn voor een goede start op Marianum. De grote opkomst maakte dat we daar alle vertrouwen in hebben. We wensen iedereen die we na de zomervakantie opnieuw begroeten een goede tijd toe op het Marianum.

 

Onderbouwconcert Marianum en Bariet

Op 29 en 30 juni vond het jaarlijks onderbouwconcert samen met Het Bariet plaats, onder de bezielende leiding van Peter Krabbenborg en Daisy Niënhuis traden tal van artiesten op die letterlijk en figuurlijk de show stalen. Het afwisselende programma maakte dat het publiek gedurende de avond steeds enthousiaster werd. Met trots kijken we terug op deze avonden van samenwerking, talent en plezier.

Bekijk hier de foto's

 
 

BOVENBOUW VMBO

 

 Vmbo carrousel

Afgelopen schooljaar hebben alle derdejaars leerlingen Zorg en Welzijn van Marianum samen met de derdejaars leerlingen Zorg en Welzijn van Schaersvoorde in Aalten, Gerrit Komrijcollege in Winterswijk en het Assink in Eibergen kennis gemaakt met beroepen in de sector Zorg en Welzijn.

Lees verder

 

Sportdag

Op vrijdag 16 juni hebben we de jaarlijkse Sportdag voor leerjaar 3 gehouden. In totaal deden hier 230 leerlingen aan mee. De leerlingen konden zich inschrijven voor zeer uiteenlopende sportactiviteiten in Groenlo, Lichtenvoorde en Harreveld. Zo waren er in de Hamalandhal in Lichtenvoorde leerlingen bezig met zaalvoetbal, kempo, klimmen en tokkelen. Bij Gelre sport in Lichtenvoorde was een groot aantal meiden bezig met Yoga en Aerobics. Naast een groot aantal jongens deden er ook zes fanatieke meiden mee bij het Mountainbiken en Luchtbuks schieten in Harreveld. Met in totaal 28 leerlingen hebben we bij camping Marveld een mooie kanotocht gevaren. Bij het sportcentrum in Groenlo gingen een grote groep meiden dansen onder leiding van Naomi ter Woord, aansluitend kregen deze meiden instructies bij het fitnessen. De jongens kozen er voor om onder leiding van de instructeur van Sportcentrum Groenlo Bootcamp en Power Hit te gaan doen. De combinatie zwemmen en tennis was ook één van de mogelijkheden waar de leerlingen uit konden kiezen. Al met al was het een zeer geslaagde sportdag waarbij zowel de docenten als de leerlingen enorm hebben genoten.

 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Hoe een mentor en docent vertrouwenspersoon wordt

Karin Boschker (18), havoscholiere uit Lichtenvoorde, ondervond in de moeilijkste periode van haar leven veel steun van mentor en docent René Lejeune.

Download het artikel

 

Cursus programmeren

Inmiddels alweer voor het derde achtereenvolgende jaar is er weer een cursus programmeren gegeven. Er kon worden ingeschreven in een groep voor beginners en in een groep voor gevorderden. Veel beginners hebben er voor gekozen om na de eerste ronde direct door te gaan doorstromen naar de gevorderden.

Programmeren betekent dat je goed naar een probleem moet kijken en dan uitzoeken hoe je dit probleem zo efficiënt mogelijk kan oplossen. De leerlingen krijgen van de cursusleider en medeleerling  Mick Zijdel uit vwo 4, opdrachten om te gaan uitwerken. Aldus wordt gewoon direct gestart met het programmeren. Door te gaan doen en tegen moeilijkheden aan te lopen wordt geleerd hoe je een programma bouwt. Programmeren betekent dat je moeten leren te zoeken naar codes en combinaties. Logica en nauwkeurigheid zijn dan vereist om het programma succesvol te kunnen laten draaien.

Mick heeft er voor gezorgd dat na het programmeren er ook daadwerkelijk een zichtbaar resultaat wordt gecreëerd. Na uren van kijken, zoeken en toepassen zijn de resultaten weer een bevestiging dat zelf iets creëren leuk werk is.

 

Dag van de Buurtaal

Begin mei troffen leerlingen van verschillende Achterhoekse scholen Duitse leeftijdsgenoten tijdens de “Tag der Nachbarsprache”, oftewel de Dag van de buurtaal.

Lees hier het krantenartikel
Lees hier het nieuwsbericht op achterhoek2020.nl
Bekijk het foto-album

 
 

AGENDA

 
3 juli boeken inleveren leerjaar 4-5-6 Groenlo
3 juli alle leerjaren afsluitende activiteiten
3 juli diploma-uitreiking Groenlo, start 19.30 uur RK Calixtuskerk, Kerkwal, Groenlo
4 juli Alle leerjaren afsluitende activiteiten
4 juli 10.30-14.30 uur sportdag 4 h/v en 5v
5 juli boeken inleveren leerjaar 1-2-3 Groenlo
5 juli boeken inleveren leerjaar 1-2-3-4 Lichtenvoorde
5 juli diploma-uitreiking Lichtenvoorde, start 19.00 uur aula onderbouw voor GT, aula bovenbouw voor B/K in Lichtenvoorde
6 juli personeelsdag, alle leerlingen vrij
7 juli alle leerlingen vrij
8 juli t/m 20 aug zomervakantie
21 aug start schooljaar 2017-2018
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij wensen u een fijne zomervakantie en zien alle leerlingen en collega’s graag weer terug op maandag 21 augustus 2017!

Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}