Nieuwsbrief 13 januari 2017
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
    Inloggen SOM, informatie voor leerlingen
    In memoriam
    Studiemiddag voor docenten en begeleiders 11 januari 2017
    Turborooster Open Huis

ONDERBOUW
    Schaatsen 25 januari a.s.
    Open Huis 16 januari (vmbo-2)
    Informatieavond voor ouders van leerlingen leerjaar 2 naar 3-havo of 3-vwo
    Informatieavond ouders leerjaar 2 naar 3-vmbo, 11 januari 2017

BOVENBOUW HAVO/VWO
    Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-havo, 30 januari 2017
    Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-vwo, 31 januari 2017
    HBO-voorlichting 15 februari - verschillende scholen op één locatie
    WO voorlichting 9 februari - verschillende scholen op één locatie
    Toneelvoorstelling Elektra op dinsdag 10 januari voor gymnasiumleerlingen

BOVENBOUW VMBO
    Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-havo, 30 januari 2017

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Inloggen SOM, informatie voor leerlingen

Vanaf volgende week maandag, dus 16 januari, moet er op SOM ingelogd worden met een andere gebruikersnaam. Hiervoor moet je je mailadres gebruiken. Je wachtwoord hoef je niet te wijzigen.

Dus: inloggen in SOM met je mailadres: leerlingnummer@marianum.nl en bestaande wachtwoord.

 

In memoriam

In 2016 hebben enkele leerlingen een ouder verloren. Voor de kerstvakantie kregen de leerlingen van hun mentor een kaarsje en een gedicht. Daarmee laten wij de leerlingen weten dat we met hen meeleven.

Ze kregen het volgende gedicht:

Als de wind spreekt

daar sta ik dan
als een kwetsbare boom
kaal geblazen door de tijd
het losgelaten blad
liggend aan mijn voeten
mijn wortels beschermend
tegen de kou van mijn gevoel
ik voel mij leeg
zo leeg

en dan...
hoor ik de wind spreken
klinkend als jouw stem
in mijn oren
ruisend zachte fluisteringen
verwarmende herinneringen
aan jou
onzichtbaar, zo aanwezig

ik hoor, zie en voel jou

als de wind spreekt
ben jij bij mij

Mathilde Klomberg-Reijrink

 

Studiemiddag voor docenten en begeleiders 11 januari 2017

Afgelopen woensdagmiddag was er de tweede studiemiddag voor docenten en begeleiders. Deze stond in het teken van begeleiding. Meer specifiek: de effecten van mindsets. Wat is het effect van impliciete- of expliciete verwachtingen? Kunnen we ons ontwikkelen (groei mindset) of is het vooral in aanleg bepaald (fixed mindset)? Wat is het? Zie hier of hier.

Als voorbeeld: wat doet het met je kind wanneer deze vaak te horen krijgt dat zij slim is? Of: wat is het effect van de feedback richting een kind dat te horen krijgt dat hij zich goed voor de taak heeft ingezet?

Een ogenschijnlijk klein verschil tussen twee zinnetjes:
Je kunt het niet versus: je kunt het nog niet (trainen…).

“Oude” gezegdes die met fixed of groei mindsets te maken hebben:

  • Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt er naast (groei)
  • Als je voor een dubbeltje geboren wordt, zal je nooit een kwartje worden (fixed)
  • De appel valt niet ver van de boom (…?)

De middag begon met een inleiding door R.J. Simons (visie op leren). Hij maakte aan de hand van voorbeelden duidelijk dat we allemaal (bewust of onbewust) ons bedienen van mindsets en de gewenste of onbedoeld ongewenste effecten daarvan.

Daarna waren er diverse workshops en teambijeenkomsten die dieper ingingen op dit thema en welke plek het ontwikkelen van de mindset in de begeleiding in kan nemen.

Zo vertelden Mathilde Klomberg en Bernadet Putto, die beiden in de leerlingondersteuning werken, welke plaats ze de ontwikkeling van de mindset geven in de begeleiding van leerlingen die op welke manier dan ook, extra ondersteuning nodig hebben.

Frances Wijnen (UT) ging in haar workshop dieper in op bovenstaande materie en ook Robert Jan Simons hield een verdiepende workshop.

Food for thought!

 

Turborooster 16 januari in verband met het Open Huis

In verband met het Open Huis op maandag 16 januari a.s. dat van 16.30 tot 20.30 uur plaatsvindt, zal er op beide locaties een gemengd turborooster worden gehanteerd.

De eerste vier lesuren zijn onveranderd, maar daarna zullen lessen van een half uur plaatsvinden.

Het lesrooster is dan als volgt:

Lesuur

Van

Tot

1

08.30

09.20

2

09.20

10.10

Pauze

10.10

10.25

3

10.25

11.15

4

11.15

12.05

Pauze

12.05

12.35

5

12.35

13.05

6

13.05

13.35

7

13.35

14.05

8

14.05

14.35

 
 

ONDERBOUW

 

Schaatsen 25 januari a.s.

We gaan op woensdag 25 januari 2017 schaatsen bij Schaatsbaan Twente in Enschede met de onderbouwleerlingen van het Marianum Lichtenvoorde en Groenlo.

Als je mee wilt, zijn de kosten 10 euro. Je kunt je opgeven en betalen tot uiterlijk 17 januari. 

Opgave leerjaar 1 en 2 (Groenlo) bij mevrouw Heutinck.

Opgave leerjaar 1 en 2 (Lichtenvoorde) bij meneer Ankersmit.

Als je zelf geen schaatsen hebt, kun je deze huren voor 3,50 euro bij de schaatsbaan. Dan moet je bij het opgeven 13,50 euro inleveren. Wanneer je zelf schaatsen hebt, betaal je 10 euro.

We vertrekken om 12.30 uur vanuit Lichtenvoorde (Dr. Ariënsstraat 1-3) en om 12.45 uur vanuit Groenlo (Deken Hooijmansingel 1) met de bus naar Enschede. Voor de leerlingen die mee gaan, vallen het vijfde en zesde uur uit. De terugreis is om 15.45 uur. We zijn dan rond 16.30 uur weer terug in Groenlo en om
16.45 uur in Lichtenvoorde.

Neem jouw handschoenen en muts mee, dit is verplicht! Neem ook voldoende eten en drinken mee.

We hopen er een gezellige middag van te maken!

Sportieve groeten en veel plezier,

Sectie bewegingsonderwijs

 

Open Huis 16 januari (vmbo-2)

Op maandag 16 januari staat de bovenbouw vmbo open voor de leerlingen van groep 8 en zijn ouders/verzorgers, maar ook voor de leerlingen van leerjaar 2 die naar leerjaar 3-vmbo gaan. Ook de ouders/verzorgers van deze leerlingen zijn van harte welkom.

Men kan de huidige leerlingen uit de bovenbouw vmbo in de praktijklokalen aan het werk zien, zodat je een goed beeld krijgt van de praktijklessen in de bovenbouw vmbo.

De leerlingen hebben ook al tijdens de LOB-lessen kunnen kennismaken met de diverse profielen en de vakken die daarbij horen.

 

Informatieavond voor ouders van leerlingen leerjaar 2 naar
3-havo of 3-vwo

Ouders van leerlingen die momenteel in leerjaar 2 zitten en die volgend jaar naar 3-havo of 3-vwo gaan zijn van harte welkom tijdens onze informatieavond op maandag 23 januari 2017 van 19.30 tot 21.30 uur op onze locatie in Groenlo (aula Deken Hooijmansingel 1).

 

Informatieavond ouders leerjaar 2 naar 3-vmbo,
11 januari 2017

Afgelopen woensdag vond de informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen die momenteel in leerjaar 2 zitten en volgend schooljaar naar 3-vmbo gaan, plaats. Wilt u de informatie nog eens nalezen,
klik dan hier.

 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-havo,
30 januari 2017

Voor ouders/verzorgers van leerlingen die momenteel in 3-havo of 4-gt zitten, vindt er op
maandag 30 januari een voorlichting plaats over onder andere de profielkeuze in 4-havo.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur en vindt plaats in de aula aan de Deken Hooijmansingel 1 te Groenlo.

 

Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-vwo,
31 januari 2017

Voor ouders/verzorgers van leerlingen die momenteel in 3-vwo zitten, vindt er op dinsdag 31 januari een voorlichting plaats over onder andere de profielkeuze in 4-vwo.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur en vindt plaats in de aula aan de Deken Hooijmansingel 1 te Groenlo.

 

HBO-voorlichting 15 februari - verschillende scholen op één locatie

De leerlingen uit 4-, 5-havo en uit 4-vwo hebben de gelegenheid om zich tussen 9 en 19 januari in te schrijven voor de HBO-voorlichting die georganiseerd wordt bij De Grundel te Hengelo. Op deze locatie komen verschillende hbo-scholen bij elkaar om leerlingen voorlichting te geven over hun opleidingen. Bij genoeg aanmeldingen kan vervoer geregeld worden vanuit het Marianum. De opleidingen die 15 februari aanwezig zijn vind je hier. Om je aan te melden, beantwoord je de mail van
20 december jl.

 

WO voorlichting 9 februari - verschillende scholen op één locatie

De leerlingen uit 4-, 5- en 6-vwo hebben de gelegenheid om zich tussen 9 en 19 januari in te schrijven voor de WO-voorlichting die georganiseerd wordt bij de Universiteit Twente. Op deze locatie komen verschillende universiteiten bij elkaar om leerlingen voorlichting te geven over hun opleidingen. Bij genoeg aanmeldingen kan vervoer geregeld worden vanuit het Marianum. De opleidingen die 9 februari aanwezig zijn, vind je hier. Via deze link kun je je ook aanmelden.

Leerlingen hebben op 20 december hierover een mail ontvangen.

 

Toneelvoorstelling Elektra op dinsdag 10 januari voor gymnasiumleerlingen

Op dinsdag 10 januari had het gymnasium het genoegen om de Utrechtse theatergroep Aluin te ontvangen op de locatie Groenlo. Dit gezelschap speelt al verscheidene jaren Griekse tragedies in een zogenoemde 'unplugged' versie, waarbij het aantal spelers wordt beperkt en er geen gebruik wordt gemaakt van decors of attributen. Dit keer speelden twee acteurs van Aluin een verkorte versie van de tragedie Elektra.

Lees verder

 
 

BOVENBOUW VMBO

 

Voorlichting ouders profielkeuze aspirant 4-havo,
30 januari 2017

Voor ouders/verzorgers van leerlingen die momenteel in 3-havo of 4-gt zitten, vindt er op
maandag 30 januari een voorlichting plaats over onder andere de profielkeuze in 4-havo.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur en vindt plaats in de aula aan de Deken Hooijmansingel 1 te Groenlo.

 
 

AGENDA

 
Week 3 Toetsweek bovenbouw havo/vwo
Week 3 Eerste afname rekentoetsen
16 jan Open Huis, 16.30-20.30 uur
17 jan Avondakademie
20 jan Uitgave verbouwingsnieuwsbrief
Week 4 Toetsweek (luistertoetsen) bovenbouw havo/vwo
Week 4 Eerste afname rekentoetsen
Week 4 Informatieavond ouders leerlingen leerjaar 2 naar 3-havo/vwo,
19.30-21.30 uur, aula Groenlo
24 jan Avondakademie
24 jan Evaluatieavond ouders projectgroep leerlingen leerjaar 1,
Groenlo 19.30 uur
25 jan Schaatsen onderbouw, 12.30-16.45 uur
26 jan MR-vergadering, 19.00-23.00 uur, Groenlo
28 jan Scholenmarkt Aventus Apeldoorn, 10.00-15.00 uur
30 jan Voorlichting profielkeuze aspirant 4-havo, 19.30-21.30 uur, aula Groenlo
31 jan Voorlichting profielkeuze aspirant 4-vwo, 19.30-21.30 uur, aula Groenlo
31 jan Avondakademie
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 januari 2017
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}