Nieuwsbrief 10 maart 2017
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
    Olympic Moves Regionale finales
    Extra voorstelling Marianum LIVE 2017
    Passion Lichtenvoorde 2017: u bent van harte welkom!
    Opening vernieuwde schoolgebouw te Groenlo, 30 maart 2017
    Ouderenquête leerjaar 3
    Ouderklankbordgroepen
    Decanaat Lichtenvoorde en Groenlo
    Marianum FilmFestival (MaFF) 2017

ONDERBOUW
    LOB-lessen 2T1, 2T2, 1KT, 1T1, 1B1 en 2BK in Groenlo
    Gezondheidsonderzoek leerjaar 1, Lichtenvoorde

BOVENBOUW HAVO/VWO
    Verzuimbeleid
    Uitwisselingen havo-4 en vwo-4
    Eindexamenexpositie beeldende vorming, locatie Groenlo
    Profielkeuze derdeklas havo/vwo
    Eindexamenklas en hun vervolgstudie

BOVENBOUW VMBO
    Tenten Solar B.V. neemt deel aan project STERA
    Rabobank Noord-Oost Achterhoek geeft gastles bij Economie & ondernemen
    Beroepenoriëntatiedagen mavo-g en mavo-t, leerjaar 3

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Olympic Moves Regionale finales

Alle data voor de regionale finales zijn bekend. De leerlingen gaan op verschillende dagen en plekken strijden om een plek in de finale. De finale is op vrijdag 9 juni te Amsterdam!

13 maart Handbal te Losser
14 maart Voetbal meiden te Aalten
23 maart Voetbal jongens te Groenlo
3 april Volleybal (klas 2) te Hengelo
6 april Tennis te Apeldoorn
10 april Volleybal (klas 3/4) te Oldenzaal
13 april Floorbal en veldloop te Nijmegen
Streetdance te Oldenzaal
Badminton te Assen
19 april Minitrampoline te Hoogeveen

Alvast heel veel succes met de voorbereiding en natuurlijk voor de dag zelf!

De geselecteerde leerlingen ontvangen een e-mail met alle informatie erin. 

Sportieve groet,
Sectie Bewegingsonderwijs 

 

Extra voorstelling Marianum LIVE 2017

De kaarten voor de voorstellingen van Marianum LIVE op 19 en 20 april waren al direct weg. Daarom is besloten om een derde voorstelling op te voeren op dinsdag 18 april. Kaarten zijn te koop op 14 maart (tussen 12.05 en 17.00 uur) bij Frits Maters, muziekdocent, in de kapel op onze locatie in Groenlo. Er zijn
190 kaarten beschikbaar.

 

Passion Lichtenvoorde 2017: u bent van harte welkom!

In het multimediale evenement Passion Lichtenvoorde spelen leerlingen van Marianum mee als apostel of spelen en/of zingen in de Marianum-schoolband. Ook op de achtergrond leveren leerlingen een bijdrage om praktijkervaring op te doen.

Passion Lichtenvoorde is een eigentijdse, muzikale paasvertelling die in aanloop naar Pasen over de laatste dagen van Christus gaat. Het passiespel is een afwisseling van zang tussen koor NOIR en de Marianum-schoolband én acteurs. De cast bestaat uit zes bekende hoofdrolspelers uit Oost Gelre en zijn er bijrollen weggelegd voor leerlingen van Marianum. Voor verteller is Nieke Hoitink van Omroep Gelderland gevraagd en zij heeft enthousiast ‘ja’ gezegd. Wie de hoofdrollen van Jezus, Petrus, Judas, Pilatus en de verteller voor hun rekening zullen nemen, verwijzen wij naar de media en de Facebookpagina van Passion Lichtenvoorde. De namen worden binnenkort bekend gemaakt. Dit zijn bekende Oost Gelrenaren.

Om 19.30 uur start Passion Lichtenvoorde op het marktplein in Lichtenvoorde. Vandaar uit wordt in een stille tocht met fakkels een groot kruis naar het plein van Marianum gedragen, waar het kruis wordt opgericht. Buiten op het schoolplein is de uitvoering gratis te volgen via de videowall. Kaarten voor de binnenvoorstelling in de aula (5 euro) zijn verkrijgbaar bij Marianum (Dr. Ariënsstraat 3) en bij Ringfoto Primeur aan de Markt in Lichtenvoorde.

Meer informatie? Klik dan hier.

 

Opening vernieuwde schoolgebouw en
afscheid rector Jan Put, 30 maart 2017

Voor leerlingen van Marianum Groenlo
Donderdag 30 maart vindt de opening plaats van het vernieuwde hoofdgebouw.

Die dag gaan de eerste drie lesuren door volgens het lesrooster, maar zonder pauze.

Om 11.15 uur worden jullie verwacht in het City Centrum. Samen met de docent van het derde lesuur loop je daar na het derde lesuur heen. De fietsen blijven op school staan, de fietsen van de onderbouwleerlingen blijven op de Wheme staan.

Tot ongeveer kwart over 1 wordt jullie een feestelijk programma aangeboden. Na afloop haal je je fiets op en ben je de rest van de dag en de vrijdag vrij. Zaterdag 1 april is er vanaf 10.00 uur open huis op het hoofdgebouw met allerlei culturele en muzikale activiteiten waar we jullie en jullie ouders van harte voor uitnodigen.

Maandag 3 april ben je weer op school. De onderbouwleerlingen nog op de Wheme tot 22 april. Na de meivakantie gaan ook deze leerlingen naar het hoofdgebouw.

Namens de werkgroep:
de heer Maters, mevrouw Meurs, de heer Verschuren, mevrouw Van Velzen, mevrouw Wicherink

Voor leerlingen van Marianum Lichtenvoorde
Op 30 maart sluiten we ook op de locatie Lichtenvoorde de bouwperikelen van de laatste jaren af.

Daarnaast vieren wij het afscheid van onze rector Jan Put.

Dit doen we met alle leerlingen van onze locatie onder het genot van een drankje en een hapje.

Cateraar De Timp draagt zorg voor de innerlijk mens en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door de band School's out. Het festijn start om 11.15 uur en eindigt voor alle leerlingen om 13.00 uur.

Namens de teamleiders: mevrouw Brücker en de heer Nijenhuis

 

Ouderenquête leerjaar 3

Eind maart krijgt u via de mail een uitnodiging voor de enquête die wij jaarlijks uitvoeren onder de ouders/verzorgers van onze leerlingen van leerjaar 3-vmbo en 3-havo/vwo.

De enquête is anoniem; we kunnen niet achterhalen wie wat heeft ingevuld. U ontvangt daarom ook rechtstreeks van VO-spiegel de uitnodiging voor de enquête.

De uitkomsten van deze enquête worden op onderwijstype door de schoolleiding gebruikt om kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Ook worden de samengevatte resultaten verwerkt op de site van Scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl). We zouden het zeer op prijs stellen dat u de enquête invult.

 

Ouderklankbordgroepen

De bijeenkomst ouderklankbordgroep voor de onderbouw Lichtenvoorde en de bovenbouw vmbo Lichtenvoorde wordt verschoven van 14 maart naar 21 maart 2017. Zij vergaderen in het gebouw van de bovenbouw vmbo (Lichtenvoorde).

De ouderklankbordgroepen van onderbouw Groenlo en bovenbouw havo en vwo vergaderen wel gewoon op 14 maart (Deken Hooijmansingel 1).

 

Decanaat Lichtenvoorde en Groenlo

Er is voor de decanen een nieuw e-mailadres aangemaakt. Dat is: decaan@marianum.nl.

 

Marianum FilmFestival (MaFF) 2017

Vrijdag 17 februari vond voor de vijfde keer het MaFF plaats in de prachtige aula van de bovenbouw in Lichtenvoorde. Ruim 220 bezoekers hebben kunnen genieten van de 20 ingezonden filmpjes.

Ook dit jaar hebben we weer kunnen constateren dat goed filmmaken niet gebonden is aan niveau. Een groot compliment wil ik geven aan leerjaar 3-vmbo, en daarmee aan hun docent Peter Krabbenborg, voor de sterk toegenomen kwaliteit van de videoclips,  zowel technisch als qua originaliteit.

Lees verder

 
 

ONDERBOUW

 

LOB-lessen 2T1, 2T2, 1KT, 1T1, 1B1 en 2BK in Groenlo

Sinds de herfstvakantie volgen de leerlingen, die in bovenstaande klassen zitten, LOB lessen in Lichtenvoorde en in Groenlo.

Vanwege de winterperiode en de bijbehorende korte donkere dagen gaan de leerlingen uit de Groenlose klassen 2T1, 2T2, 1KT, 1T1, 1B1 en 2BK met de bus, wanneer de LOB lessen in Lichtenvoorde plaatsvinden.

In het weekend van 25/26 maart gaat de klok een uur vooruit, wat betekent dat de zomertijd weer ingaat. De dagen worden langer en de temperatuur gaat omhoog. Vanaf 3 april zal er ten behoeve van deze lessen geen bus meer worden ingezet en gaan de leerlingen op de fiets naar Lichtenvoorde. Natuurlijk wordt er in het rooster rekening gehouden met reistijd als de leerlingen les in Lichtenvoorde hebben.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende  te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Javier Castilla Martin
Teamleider onderbouw Groenlo

 

Gezondheidsonderzoek leerjaar 1, Lichtenvoorde

De jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de scholen, de kinderen en hun ouders bij een gezonde ontwikkeling van hun kind. Daar hoort het gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige bij.  Alle leerlingen uit leerjaar 1 krijgen dit schooljaar een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek. Ouder(s)/verzorger(s) hoeven niet bij dit gezondheidsonderzoek aanwezig te zijn.

De data dat de verpleegkundige in Lichtenvoorde het onderzoek houdt is op: 13, 14, 15, 21, 22, 27 en
28 maart 2017. Afhankelijk van het lesrooster haalt de verpleegkundige de leerlingen één voor één uit de klas.

Op onderstaande momenten is de Jeugdverpleegkundige Monika Neumann van de GGD aanwezig om de eerstejaarsleerlingen uit LICHTENVOORDE te zien.

Ze zit in ruimte 448.1.

Klas

Datum

Start

L1b1

13-03-2017

8:30

13:00

L1K1

13-03-20017

12:35

15:20


14-03-2017

08:30

11:15

L1K2

14-03-2017

11:15

15:20


15-03-2017

08:30

09.20

L1T1

20-03-2017

12:25

15:20


21-03-2017

09:20

13:30

L1T2

15-03-2017

09:20

14:15


20-03-2017

08:30

12:00

L1H1

21-03-2017

13:00

14:15


22-03-2017

08:30

14:15


27-03-2017

08:30

10:10

L1Ha

27-03-2017

10:25

14:15


28-03-2017

09:20

13:00

 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Verzuimbeleid

Als school kennen we een verzuimprotocol dat op zichzelf duidelijk is. Marianum is een school zonder dichtgetimmerde reglementen. Dat heeft zo zijn voordelen: er is in goed overleg veel mogelijk. Dat kent echter ook een keerzijde: misbruik en ongeoorloofd verzuim, beter bekend als spijbelen. We ervaren op dit terrein een ongewenste ontwikkeling in de bovenbouw van de havo/vwo vanaf leerjaar 4.

Zonder door te schieten in allerlei protocollen en regels, willen we met u en jullie delen dat we nauwgezetter op verzuim gaan toezien. Dat betekent dat de leerplichtambtenaar eens per zes weken een preventief “spreekuur” op onze school zal gaan houden. Hier worden de leerlingen opgeroepen die ons opvallen. Iedere situatie is uniek, zo ook de verschillende redenen die ten grondslag kunnen liggen aan verzuim. Verzuim op zich is een teken dat er iets aan de hand is. Monitoren en bespreken van deze leerlingen moet dreigend schooluitval tot een minimum reduceren.

Dat betekent ook dat we twijfelachtige ziekmeldingen zullen onderzoeken. Daarnaast gaan we bij een oplopend en opvallend aantal ziekmeldingen de schoolarts inschakelen waarbij de betreffende leerling en ouder(s) wordt opgeroepen.

Op bovenstaande manier hopen we het schoolverzuim verder terug te dringen, zonder het uitvaardigen van nieuwe regels of decreten.

 

Uitwisselingen havo-4 en vwo-4

Tijdens de algemene ouderavonden voor aspirant leerlingen havo/vwo-4 hebben we verteld dat we kritisch kijken naar de programma’s van de traditionele uitwisselingsprogramma. Dat betekent dat we in april besluiten welke uitwisselprogramma’s we nog aanbieden en welke aanmeldingsprocedure hiervoor gaat gelden.

We verwachten dat na overleg met de betrokken scholen er nog wel een uitwisselprogramma blijft bestaan, zij het dat het in omvang kleiner wordt, de programma’s inhoudelijk specifieker worden neergezet en dat de toelatingscriteria voor deelname scherper worden. Dit doen we om de kwaliteit van het uitwisselingsprogramma te verbeteren. De laatste jaren hebben we steeds om best gedaan om de grote aantallen aanmelders op scholen in het  buitenland te plaatsen, kwantitatief dus. Dat laatste willen we niet meer.

Dus: het uitwisselprogramma is niet per definitie van de baan, wel kleiner van omvang. In april volgt het definitieve aanbod m.b.t. de uitwisseling nieuwe stijl.  Dan worden de ouders en de leerlingen concreet geïnformeerd over het uitwisselingsprogramma 2017-2018.

 

Eindexamenexpositie beeldende vorming, locatie Groenlo

Het is weer bijna zover. Zet het alvast in uw/jouw agenda. 

De eindexamententoonstelling van beeldende vorming wordt op feestelijke wijze geopend op vrijdag
24 maart om 16.00 uur in het atelier aan de Deken Hooijmansingel 1 te Groenlo.

De leerlingen van havo-5 en vwo-6 hebben de werkstukken nu klaar en zijn druk bezig met de voorbereidingen van de tentoonstelling.

Nu nog leeg maar binnenkort.....

 

Profielkeuze derdeklas havo/vwo

Leerlingen uit het derde leerjaar havo/vwo moeten 20 maart hun definitieve profielkeuze invoeren in Zermelo. De week voor de voorjaarsvakantie zijn alle klassen nog een keer benaderd over deze profielkeuze en hebben leerlingen uit de bovenbouw in de klas verteld over hun keuzeproces. Zijn er nu nog leerlingen die niet weten welk profiel/vakken ze moeten kiezen, kom dan langs in kamer 513.

 

Eindexamenklas en hun vervolgstudie

Leerlingen uit 5-havo en 6-vwo staan in hun examenjaar voor een belangrijke keuze, namelijk de studiekeuze. Voor sommige opleidingen was de deadline voor aanmelden al 15 januari (de numerus fixus opleidingen) en voor andere opleidingen is de deadline 1 mei. Eind maart en begin april zijn er weer open dagen, zorg dat je daar naartoe gaat.

Sommige ouders hebben misschien behoefte aan tips voor het begeleiden van hun kind bij het maken van een studiekeuze. Via de volgende link kom je bij een E-book: Tips bij het begeleiden van uw kind.

Zijn er leerlingen die niet weten wat ze willen, dan bieden wij vanuit Marianum een studiekeuzetraining aan. Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd waarin we interactief gaan werken aan het achterhalen van interesses en het maken van keuzes. De aanmelddatum was tot en met 8 maart, maar er is nog ruimte.
13 maart gaan we de klassen rond om de nieuwe aanmeldingen te inventariseren.

 
 

BOVENBOUW VMBO

 

Tenten Solar B.V. neemt deel aan project STERA

Scholengemeenschap Marianum en Tenten Solar B.V. gaan intensief samenwerken
Deze samenwerking is een onderdeel van het STERA-project, waarover wij u informeerden in de nieuwsbrief van 17 februari. Vmbo-bovenbouwleerlingen met het profiel PIE (Produceren, installeren en energie) kunnen vanaf schooljaar 2017-2018 voor onderdelen van het keuzevak ‘’duurzame energie’’ terecht bij Tenten Solar.

Tenten Solar Zonnepanelen is groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie. Zonne-energie houdt in dat er duurzaam stroom wordt opgewekt met een eigen 100% groene stroom installatie door middel van zonnepanelen. Zonne-energie is een specialistisch vakgebied en dus uitermate geschikt om de leerlingen kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen in de techniek. Ze kunnen ervaren hoe het is om in “de echte” praktijk te werken aan concrete opdrachten. De twee partijen willen samen onder meer de kwaliteit van het technische onderwijs voor het nieuwe keuzevak "duurzame energie" verhogen. Dit buitenschools leren geeft de mogelijkheid om realistische, actuele praktijkvoorbeelden te koppelen aan de theorie. 

Informatievoorziening
Zodra er zich weer relevante ontwikkelingen vanuit de STERA Leerroute voordoen, zal dit via onze informatiekanalen worden gecommuniceerd. Wilt u meer informatie rondom de STERA Leerroute en welke keuzevakken wij als Marianum binnen deze samenwerking aanbieden, kunt u zich wenden tot projectcoördinator, Wendell Mambi (w.mambi@marianum.nl).

Wilt u meer lezen over de STERA Leerroute klik dan hier.

 

Rabobank Noord-Oost Achterhoek geeft gastles bij
Economie & ondernemen

In de sector Economie en ondernemen werd de afgelopen acht weken door basis- en kader-leerlingen aan de keuzemodule Ondernemen gewerkt. Tijdens deze lessen werken leerlingen aan een ondernemingsplan. Leerlingen schrijven daarbij onder andere een marketingplan, een financieel plan en een persoonlijk plan. Twee accountmanagers uit het team MKB, de heer N. Breitner en de heer M. Veldkamp, van Rabobank Noord-Oost Achterhoek kwamen toelichting geven. Wat kan een bank betekenen voor een startende ondernemer, hoe en wanneer kun je een lening aanvragen, welke ondersteuning geeft de bank? Daarnaast konden leerlingen ook vragen wat de risico’s zijn die een bank neemt bij het verstrekken van een lening. Wat gebeurt er met de ondernemer als hij  failliet gaat? De leerlingen sluiten dit onderdeel af door zelf een presentatie te geven aan de klas over hun ondernemingsplan.

 

Beroepenoriëntatiedagen mavo-g en mavo-t, leerjaar 3

Op donderdag 16 en vrijdag 17 maart a.s. organiseert Marianum in het kader van loopbaanoriëntatie twee beroepenoriëntatiedagen.

Voor meer informatie, klik hier

 
 

AGENDA

 
Week 11, 12 Tweede afname rekentoetsen tot 20 maart
Week 11, 12 Tweede afname rekentoetsen 2F 3F tot 24 maart
Week 11 Carrouselweken Z&W
13 maart Regionale Olympic Moves handbal in Losser
14 maart Jeugdverpleegkundige Monica Neuman GGD lj. 1 LV
14 maart Avondakademie, Groenlo
14 maart Tweede bijeenkomst ouderklankbordgroepen, 19.30 -21.30 uur, locatie Groenlo
15 maart Jeugdverpleegkundige Monica Neuman GGD lj. 1 LV
16 maart Stage 3-gt
16 maart Presentatie sectorwerkstuk 4-gt, 19.00-21.30 uur, Dr. Ariënsstraat 1, diverse lokalen
17 maart Stage 3-gt
21 maart Jeugdverpleegkundige Monica Neuman GGD lj. 1 LV
21 maart Avondakademie, Groenlo
21 maart Voorlichtingsavond ouders havo-4 en vwo-4 internationalisering,
19.30-21.00 uur, aula, atrium en diverse lokalen Groenlo
21 maart Tweede bijeenkomst ouderklankbordgroepen, 19.30-21.30 uur, locatie Lichtenvoorde
22 maart Jeugdverpleegkundige Monica Neuman GGD lj. 1 LV
22 maart Repetitiedag Marianum Live
22 maart Actie Zip Your Mouth
23 maart Regionale Olympic Moves voetbal jongens in Groenlo
23 maart Repetitiedag Marianum Live
24 maart Actie Zip Your Mouth
24 maart Repetitiedag Marianum Live
24 maart Uitgave nieuwsbrief
Week 13 Herkansingsweek toetsen bovenbouw havo/vwo
Week 13 Herkansingen vmbo leerjaar 4
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 maart 2017
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}