Nieuwsbrief 25 november 2016
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
    Turborooster dinsdag 29 en woensdag 30 november
    Voortgangsgesprekken met mentor
    Sectiegesprekken
    Marianumtoneel speelt 'De Marathon'

ONDERBOUW
    Thema-avond voor leerjaar 1 en 2
    Sinterklaasactiviteit

BOVENBOUW VMBO
    Kerstviering havo/vwo leerjaar 3 t/m 6, Groenlo
    Voorlichting oud-leerlingen
    Vertrek de heer D. Rukkers, docent natuurkunde
    KOS (Kans Op Slagen) voor havo-5 leerlingen

BOVENBOUW HAVO/VWO
    Voorlichtingen mbo
    Baby Lauren in bad
    Derde- en vierdejaarsleerlingen Zorg en Welzijn volgen praktijkles stoelyoga

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Turborooster dinsdag 29 en woensdag 30 november

Op dinsdag 29 en woensdag 30 november werken we in verband met de leerlingbesprekingen met een turborooster.

Lees verder

 

Voortgangsgesprekken met mentor

Op 6, 7 en 8 december vinden de voortgangsgesprekken met de mentor plaats. De mentoren zelf zullen ouders en leerlingen hiervoor (gaan) uitnodigen.

 

Sectiegesprekken

Afgelopen weken en komende weken spreken alle secties (bijvoorbeeld alle docenten geschiedenis schoolbreed) met de schoolleiding over de ontwikkeling van hun vak. Het gaat dan over de behaalde resultaten, de ontwikkeling over de afgelopen schooljaren en de ontwikkeling dit schooljaar en nabije toekomst. Deze gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats op de woensdagmiddagen.

 

Marianumtoneel speelt 'De Marathon'

Ook dit jaar gaat Marianumtoneel weer de planken op. We spelen dit seizoen De Marathon, een vrije bewerking van de gelijknamige film. We nodigen u van harte uit voor de sportieve uitvoeringen op 24 en 25 november in de aula van Marianum, Dr. Ariënsstraat 1 te Lichtenvoorde.

Alles wat tijdens De Marathon te zien en te horen is, wordt door leerlingen voorbereid en uitgevoerd: muziek, decors, kostuums, spel en dans.

24 november 2016, Lichtenvoorde

Het is 19:30 uur en de lichten gaan uit. De spanning achter het toneel is voelbaar. Nog een paar seconden en ‘De Marathon’ gaat van start. Twee maanden geleden was nog niet eens bekend wie er mee zouden doen en nu moet het af zijn. De generale was nog ‘een beetje’ gammel (*stijlfiguur understatement) en als een slechte generale een voorbode is voor een goede uitvoering, wordt dit één groot feest.

Vanaf de eerste seconde dat het licht weer aan gaat, is er van de spanning niets meer te merken. Iedereen is super scherp. Spel, muziek, licht, geluid, decorwisselingen,... alles valt op zijn plek.

Ik zou nu een uitvoerige beschrijving kunnen geven van wat er zich allemaal heeft afgespeeld in de aula van het Marianum in Lichtenvoorde, maar dat ga ik natuurlijk niet doen, want...

ER ZIJN NOG KAARTEN!!!

Vrijdag 25 november om 19:00 uur gaat de zaal open en vanaf 19:30 uur kunnen jullie weer genieten van een waar spektakel. Voor de twijfelaars onder ons,… Vraag eens aan iemand die erbij was, hoe het was.

 
 

ONDERBOUW

 

Thema-avond voor leerjaar 1 en 2

Voor de thema-avond van dit schooljaar heeft Marianum Erna Hiddink en Anne Marie Maalderink-Busch bereid gevonden om een presentatie te komen geven over communicatie met pubers. Beide werken als coach en geven communicatietrainingen aan volwassenen, jongeren en teams. Beide hebben ook de workshop “irritante ouders” verzorgd tijdens de projectweek in de onderbouw.

Jij luistert ook nooit! is de titel van deze interactieve avond. Stoort u zich ook wel eens aan het gedrag van uw kind? Komt uw boodschap niet altijd over? Of is het maken van afspraken af en toe best lastig? Wilt u handvatten hoe u met uw puber afspraken kunt maken?

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor deze avond op donderdag 15 december 2016:
Lees verder

De avond vindt plaats in de aula van de onderbouw in Lichtenvoorde (dr. Ariënsstraat 3), aanvang 19.30 uur.

Gezien het interactieve karakter van deze avond is het aantal plaatsen beperkt; er is ruimte voor maximaal 100 personen.

 

Sinterklaasactiviteit

Op woensdag 30 november vindt er een sinterklaasactiviteit plaats, die per klas wordt georganiseerd. Die dag geldt er een turborooster in verband met leerlingbesprekingen. De eerste drie lesuren (van een half uur) zijn vaklessen. Gedurende het vierde, vijfde en zesde lesuur wordt er Sinterklaas gevierd.

 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Kerstviering havo/vwo leerjaar 3 t/m 6, Groenlo

Centraal thema van deze kerstviering is de aandacht voor de aardbeving in Nepal. Zoals bekend is Nepal op zaterdag 25 april 2015 getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.9 op de Schaal van Richter. Minstens 8.964 mensen verloren hun leven en 21.952 mensen raakten gewond. De materiële schade was ongekend.

Onder andere onze gewaardeerde oud-collega Jan Verschoor maakt zich sterk om via de stichting Bridhim-Nepal (www.bridhimnepal.nl) iets te kunnen betekenen voor de slachtoffers en nabestaanden om daar alles weer op te bouwen. Het begint met aandacht voor de anderen (de kerstgedachte) en daarnaast is geld nodig om letterlijk te kunnen bouwen. De leerlingenraad van onze school heeft besloten zich achter dit initiatief te scharen.

Komende weken zullen de leerlingen van de leerlingenraad in de klassen 3-6 iets vertellen over de aardbeving en de genoemde stichting. Tijdens de kerstviering zal onder andere Jan Verschoor iets laten zien/vertellen aan onze leerlingen en tot slot zal later dit schooljaar Zip Your Lip worden georganiseerd, waarbij ook de opbrengst naar deze stichting zal gaan.

Praktisch gezien zal er op vrijdagmorgen 23 december een ‘gespiegeld’ programma zijn, waarbij er naast de aandacht voor de stichting ook in klassenverband een kerstontbijt zal zijn. Het gehele programma zal zich afspelen op vrijdagmorgen tussen 9.00 en 11.00 uur.

 

Voorlichting oud-leerlingen

Op vrijdagavond 18 november waren er vele oud-leerlingen van Marianum terug op school. Naast het feit dat het voor hen een aardig weerzien was met elkaar en de school, stond hun aanwezigheid vooral in het teken van vertellen over hun studie. Voor onze huidige leerlingen is het van groot belang zich een goed beeld te vormen van de diverse opleidingen waaruit gekozen kan worden. We adviseren leerlingen altijd een plan A en een plan B te hebben. Naast de inhoudelijke facetten van de studie werd er ook gesproken over allerhande zaken die direct- of indirect met het studeren te maken hebben, zoals huisvesting, studieverenigingen, belasting en andere zaken. Het is keer op keer gebleken dat de eigen ervaringen van onze oud-leerlingen een waardevolle aanvulling zijn op de open dagen en gastlessen van de vervolgopleidingen. We zijn blij met de grote opkomst van oud-leerlingen. Minstens net zo blij zijn we met de respons van de grote groep bovenbouwleerlingen! Zo werd het al met al een zinvolle en gezellige bijeenkomst! De oud-leerlingen hebben aansluitend nog een kijkje in de verbouwde school genomen en aansluitend nagepraat met een snack en een drankje.

Bedankt allemaal voor jullie komst!

 

Vertrek de heer D. Rukkers, docent natuurkunde

De eindexamenleerlingen hebben afgelopen week al een mail ontvangen over het vertrek van de heer Rukkers. Hij heeft aangegeven een betrekking te zullen aanvaarden in Berlijn. Al met al heeft Dirk Rukkers zo’n anderhalf jaar bij ons gewerkt. We wensen Dirk een fijne tijd in Berlijn toe. Het valt niet mee een eerstegraadsdocent natuurkunde te vinden. We zijn dan ook erg verheugd per maandag 9 januari 2017 een goede oplossing te hebben gevonden voor tenminste het resterende deel van dit schooljaar. Het grootste deel van de lessen van Dirk Rukkers zal worden overgenomen door een (voor ons bekende) ervaren docent: Michel Philippens. Ronald Prins geeft momenteel les aan een havo-4 klas en hij is bereid ook de andere havo-4 klas onder zijn hoede te nemen.

 

KOS (Kans Op Slagen) voor havo-5 leerlingen

Afgelopen twee jaar hebben we het project KOS gedraaid in havo-5; een reeks bijeenkomsten waar het gaat over studiestrategieën, het studeren de juiste aandacht geven, condities waarbij het studeren optimaal lukt, elkaar ondersteunen, kennis delen en motiveren. Naast eventuele vakinhoudelijke ondersteuning is het onze ervaring dat deze aanpak succes heeft.

Met een groep leerlingen die na de eerste toetsweek wat zwak staan gaan we ook dit jaar weer aan de slag. Dit omdat het vertrouwen er is dat een groot aantal van jullie, met een beetje extra hulp op bovenstaand gebied, dit schooljaar het diploma moet kunnen behalen.

Dinsdag 13 december a.s. starten we om 19.30 uur met een bijeenkomst voor deze groep leerlingen. Deze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging via de mail. De bijeenkomst vormt de aftrap van een reeks bijeenkomsten. In de startbijeenkomst informeren we jullie over de opzet van de bijeenkomsten en krijgen we helder waar de individuele hulpvragen liggen.

Met vriendelijke groet,
Arnold Maarse
Bernadet Putto

 
 

BOVENBOUW VMBO

 
 

Voorlichtingen mbo

Graafschap College te Doetinchem
Op 29 en 30 november en 1 december 2016 organiseert het Graafschap College op hun hoofdlocatie aan de J.F. Kennedylaan in Doetinchem een scholenmarkt. Hier zullen diverse mbo-opleidingen zich presenteren evenals alle opleidingen van het Graafschapcollege. Per dag zijn er verschillende mbo-opleidingen aanwezig. Naast de scholenmarkt in november organiseert het Graafschapcollege jaarlijks in januari/februari haar open dagen. Daarnaast worden er nog diverse andere voorlichtingsactiviteiten georganiseerd.

Lees verder

Open dag Aventus, Apeldoorn
Op 30 november a.s. organiseert Aventus, mbo-school met de hoofdvestiging in Apeldoorn een open dag op hun locaties in Deventer en Zutphen. Kijk voor meer informatie op hun website:

Lees verder

 

Baby Lauren in bad

Op maandag 14 november jl. heeft moeder en docente Bianca Riethorst met haar dochter Lauren van 10 maanden een bezoek gebracht aan de derdejaarsleerlingen Zorg en Welzijn die momenteel werken aan het project: Werken bij gezinnen. Samen met de leerlingen heeft moeder Bianca haar dochter in de klas in bad gedaan. Moeder Bianca vertelde over de kraamtijd, de werkzaamheden van de kraamverzorgende en de verzorging van een baby. Tussen het gespetter door was er alle tijd om vragen te stellen.

 

Derde- en vierdejaarsleerlingen Zorg en Welzijn volgen praktijkles stoelyoga

Op vrijdagochtend 18 november jl. hebben de derde- en vierdejaarsleerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg Zorg en Welzijn een praktijkles stoelyoga bijgewoond. Voor deze gastles was yogadocente Monique Rouwhorst van Wellness First uitgenodigd. De leerlingen werken aan het thema Leefstijl waarbij deze vrijdag “ontspannen” centraal staat.

“Doe je schoenen maar uit, leg je mobieltje weg en neem plaats op een stoel”. Na een korte introductie over wat yoga is en dat er heel veel verschillende soorten yoga bestaan, is het de bedoeling zelf te ervaren wat yoga met je doet. “Zet je vingers op je hoofd en tik met je vingers alsof de regen op je hoofd valt”. Zo beginnen de leerlingen eerst bij het hoofd, om vervolgens met behulp van een aantal massage-oefeningen het hele lichaam “los” te maken. Door de voeten over een tennisbal te rollen, geven ze zichzelf een voetmassage. Voor de één prettig, de ander vindt het maar prikken. Na enkele balansoefeningen en coördinatie-oefeningen eindigt de les met een ontspanningsoefening waarbij je alleen maar in gedachten de stem van Monique hoeft te volgen. Tenslotte weer “wakker” worden: “Beweeg langzaam je tenen, wrijf je handen tegen elkaar en wie wil mag zich nog even ongegeneerd uitrekken.”

Natuurlijk klinkt er tijdens het half uur yoga af en toe een proestende lach. Enkele reacties na afloop: “Ik kreeg het er warm van”, “ontspannend”, “relaxed”, “best fijn om de dag zo te beginnen”.

 
 

AGENDA

 
29 nov Leerlingbespreking en turborooster
29 nov Avondakademie
29 nov MBO-dagen Graafschapscollege, 19.00-21.00 uur
30 nov Leerlingbespreking en turborooster
30 nov MBO-dagen Graafschapscollege, 19.00-21.00 uur
30 nov Open dag Aventus Apeldoorn, 17.00-20.00 uur
1 dec Inleveren kladversie PWS
1 dec MBO-dagen Graafschapscollege, 19.00-21.00 uur
6 dec Avondakademie
6 dec Voortgangsgesprekken met mentor
7 dec Voortgangsgesprekken met mentor
7 dec Excursie eindexamenkandidaten havo/vwo naar Stedelijk Museum en Rijksmuseum Amsterdam
8 dec Voortgangsgesprekken met mentor
13 dec Avondakademie
13 dec Bijeenkomst KOS (Kans Op Slagen) voor havo-5 leerlingen, aula Groenlo
15 dec Thema-avond voor ouders onderbouw, 19.30-21.30 uur, aula Dr. Ariënsstraat 1 te Lichtenvoorde
16 dec Uitgave nieuwsbrief
16 dec Inleveren verslag PWS
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 december 2016
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}