Nieuwsbrief 4 november 2016
 

Inhoudsopgave

ALGEMEEN
    Publicatie vanuit de Medezeggenschapsraad
    Informatie voor onze eindexamenleerlingen mavo-4, havo-5 en vwo-6
    Marianumtoneel speelt “De Marathon”

ONDERBOUW
    Thema-avond voor leerjaar 1 en 2
    Uitnodiging Informatieavond Techniek
    LOB: Hoe begeleid ik mijn kind bij de studiekeuze?

BOVENBOUW HAVO/VWO
    Profielkeuze
    Studiekeuze
    Oud-leerlingen voorlichting

BOVENBOUW VMBO
    Examenvaardighedentraining vmbo
    Excursie Porsche werkplaats State of Art

AGENDA

 

ALGEMEEN

 

Publicatie vanuit de Medezeggenschapsraad

De MR zal regelmatig in de nieuwsbrief publiceren.

Hierbij de publicatie van de goedgekeurde (verkorte) verslaglegging MR-vergadering 27 september 2016.

Lees verder

 

Informatie voor onze eindexamenleerlingen mavo-4, havo-5 en vwo-6

Extra examenbegeleiding op school
De slagingskans van uw zoon/dochter vergroten? Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de examens, organiseert Scholengemeenschap Marianum in samenwerking met Lyceo, examentrainingen.

Nieuw dit schooljaar is dat er ook examentrainingen worden gegeven aan vmbo-leerlingen, theoretische leerweg.

Data en kosten
De examentrainingen worden gegeven op 22 en 23 april en op 24 en 25 april 2017 op onze locatie in Groenlo. De trainers van Lyceo zijn stuk voor stuk hoogvliegers in hun studie en zijn aan strenge selectiecriteria onderworpen. Het zijn studenten die een relevante HBO-/WO opleiding volgen. Zij doorlopen bij Lyceo diverse didactische en inhoudelijke trainingen.

Eén tweedaagse examentraining voor havo/vwo kost € 165,00
Eén tweedaagse examentraining voor vmbo-tl kost € 140,00

Er kan worden opgegeven voor 2 examentrainingen. De kosten van een tweede training zijn hetzelfde als de eerste training.

Nu inschrijven
Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, is er op de website van Lyceo een speciale pagina gemaakt waarop leerlingen van Marianum zich kunnen inschrijven voor meerdere examentrainingen. Dankzij de samenwerking met Lyceo kunt u een examentraining boeken tegen een sterk gereduceerd tarief. U vindt de tarieven op de inschrijfpagina van de school: www.lyceo.nl/marianum. Wij raden u van harte aan niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien het aantal plaatsen beperkt is.

Voor het complete aanbod van Lyceo kunt u terecht op onze website www.lyceo.nl,
of bellen naar 071- 79 000 40.

 

Marianumtoneel speelt “De Marathon”

Ook dit jaar gaat Marianumtoneel weer de planken op. We spelen dit seizoen De Marathon, een vrije bewerking van de gelijknamige film. We nodigen u van harte uit voor de sportieve uitvoeringen op 24 en 25 november in de aula van Marianum, Dr. Ariënsstraat 1 te Lichtenvoorde.

Na de succesvolle uitvoeringen van De Dochters van de Keizer (2014), het totaaltheater Circus Mariani (2015), en de thriller Wie een kuil graaft... (2015), wagen we ons dit jaar aan een bekende kaskraker in een sportief en Achterhoeks jasje. De groep van acteurs, muzikanten en decorbouwers is samengesteld uit ervaren leerlingen en ook dit jaar weer enkele nieuwe talenten. Zij laten bij de repetities hun veelzijdige kanten zien en bereiden zich voor op twee mooie voorstellingen.

Alles wat tijdens De Marathon te zien en te horen is, wordt door leerlingen voorbereid en uitgevoerd: muziek, decors, kostuums, spel en dans. Zij zijn hiervoor met toestemming van ouders en teamleiders enkele dagen (8 tot en met 11 november) vrijgesteld van lessen. Docenten nemen de groep tijdens deze dagen onder hun hoede.

We nodigen u van harte uit om donderdag 24 of vrijdag 25 november 2016 te komen kijken naar De Marathon in de aula van Marianum, Dr. Ariënsstraat 1 te Lichtenvoorde. De uitvoeringen beginnen om 19.30 uur (zaal open 19:00 uur), toegangskaarten kosten € 3,50 per stuk en zijn vanaf 17 november te koop tijdens de grote pauzes op alle vestigingen van Marianum. Ook op de avond zelf verkopen we kaartjes bij de entree maar… op=op.

Mocht u vragen hebben of kaarten willen reserveren, neem contact met ons op via toneel@marianum.nl.

 
 

ONDERBOUW

 

Thema-avond voor leerjaar 1 en 2

Voor de thema-avond van dit schooljaar heeft Marianum Erna Hiddink en Anne Marie Maalderink-Busch bereid gevonden om een presentatie te komen geven over communicatie met pubers. Beide werken als coach en geven communicatietrainingen aan volwassenen, jongeren en teams. Beide hebben ook de workshop “irritante ouders” verzorgd tijdens de projectweek in de onderbouw.

Jij luistert ook nooit! is de titel van deze interactieve avond. Stoort u zich ook wel eens aan het gedrag van uw kind? Komt uw boodschap niet altijd over? Of is het maken van afspraken af en toe best lastig? Wilt u handvatten hoe u met uw puber afspraken kunt maken?

Dan is deze avond zeker wat voor u. Noteert u vast de datum: donderdag 15 december 2016 om 19.30 uur in de aula van de onderbouw in Lichtenvoorde (dr. Ariënsstraat 3).

Binnenkort ontvangt u persoonlijk via de e-mail een uitnodiging met een link waarmee u zich kunt opgeven.

 

Uitnodiging Informatieavond Techniek

Metaal, bouw, schilderen, meubel- & interieurbouw, timmerindustrie, installatie– en elektrotechniek

Aan de tweedejaarsleerlingen vmbo en hun ouders/verzorgers,

We willen graag laten zien welke mogelijkheden de techniek te bieden heeft! Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een informatieavond waarbij de volgende vakrichtingen onder de aandacht gebracht worden:
Metaal, bouw, schilderen, meubel- & interieurbouw, timmerindustrie, installatie – en elektrotechniek.

In deze vakgebieden gaat op termijn een tekort aan technisch personeel ontstaan en er zijn een grote verscheidenheid aan leuke en interessante beroepen te vinden!

De informatieavond vindt plaats op:

  • Woensdag 9 november a.s. 19.00 – 20.30 uur bij het Graafschap College (zaal De Burcht), J.F. Kennedylaan 51 te Doetinchem (en dus niet maandag 7 novem-ber zoals vermeld in de vooraankondiging)
  • Dinsdag 15 november a.s. 19.00 – 20.30 uur bij Marianum, Dr. Ariënsstraat 3 te Lichtenvoorde
Het programma is op beide avonden hetzelfde; er kan dus gekozen worden welke datum en locatie het beste uitkomt.

Het programma is als volgt:

19.00 uur Ontvangst
19.15 uur Inleiding / filmpje
19.30 uur Ervaring van jonge vaklieden
20.00 uur Rondgang langs de informatiestands van de diverse vakrichtingen
20.30 uur Sluiting

In verband met de organisatie vernemen wij graag of u aanwezig zult zijn. Wij verzoeken u dan ook om u middels e-mail voor 4 november a.s. aan te melden. Het mailadres is infoiwar@iwnl.nl Graag erbij vermelden met hoeveel personen en op welke avond u komt en op welke school uw zoon/dochter zit.

Wij hopen u met uw zoon/dochter op één van deze avonden te begroeten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bedrijfsleven en het ROC, Bouwmensen, Schilder^sCOOL, Graafschap College, Opleidingsbedrijf InstallatieWerk, AT Techniekopleidingen, OBD-Opleidingen.

 

LOB: Hoe begeleid ik mijn kind bij de studiekeuze?

Het maken van een studiekeuze is een proces en kost tijd. Als ouder kunt u een belangrijke ondersteunende rol spelen in dit studiekeuzeproces. Hier vindt u tips om uw kind te begeleiden bij het maken van een studiekeuze. Als handreiking voor ouders schreef Mireille Aafs dan ook een (gratis te verkrijgen) e-book met als titel:
“Help, hoe begeleid ik mijn kind bij de studiekeuze?”.

Lees verder

 
 

BOVENBOUW HAVO/VWO

 

Profielkeuze

Afgelopen twee weken hebben 3-havo en 3-vwo een voorlichting gehad over de profielkeuze die eind maart 2017 gemaakt moet worden. Ook hebben zij een Waddan-boekje gekregen met daarin alle vakken die bij de verschillende profielen horen, handige sites om tot een profielkeuze te komen en een overzicht met opleidingen per sector. Om tot een profielkeuze te komen gaan de leerlingen komende periode aan de slag met dedecaan.net. Hier gaan zij opdrachten maken die helpen inzicht te krijgen in hun kwaliteiten, interesses etc. Door aan de opdrachten te werken kunnen leerlingen zelfstandig en overzichtelijk aan de slag om een profielkeuze te maken.

 

Studiekeuze

Havo-4, havo-5 en vwo-4, vwo-5 en vwo-6 hebben voorlichting gehad over studiekeuze. Hierin is hen o.a. verteld over wat een numerus fixus opleiding inhoudt en wat een opleiding van hen verwacht wat betreft toelatingseisen (open dagen, meeloopdagen). Zowel havo- als vwo-leerlingen gaan dan ook dit jaar weer aan de slag met dedecaan.net om hen te helpen bij het maken van een studiekeuze. Voor havo-5 en vwo-6 is dit schooljaar om een keuze te maken. Voor de numerus fixus opleidingen geldt dat je je al vóór 25 januari 2017 aan moet melden via studielink. Vóór 1 mei 2017 moet je je aanmelden voor de reguliere opleidingen.

 

Oud-leerlingen voorlichting

18 november om 20.00 uur wordt een voorlichting met oud-leerlingen georganiseerd voor bovenbouw havo/vwo. Tijdens deze avond vertellen oud-leerlingen over hun huidige opleiding (mbo-, hbo- en wo-niveau). Leerlingen van Marianum mogen hun van alles vragen over de opleiding en zij kunnen zien wat de oud-leerlingen tot nu toe voor hun opleiding hebben moeten doen wat betreft verslagen e.d. Een mooie kans voor leerlingen om meer te weten te komen over verschillende opleidingen die ze interessant lijken.

 
 

BOVENBOUW VMBO

 
 

Examenvaardighedentraining vmbo

In het eindexamenjaar merken we dat sommige leerlingen een angst opbouwen voor het examen. Die spanning ervaren leerlingen soms nu al bij toetsen. “ Ik heb goed geleerd, maar ik wist niets meer” is daarbij een veel gehoorde kreet.

Als dit een leerling vaker overkomt, wordt de motivatie om te leren ook minder ( “Ik kan het toch niet”). Daarmee begint de cirkel van doemdenken en stress. In de aanloop naar het examen neemt deze spanning soms zo toe, dat het een last gaat worden in de vorm van blackouts en het niet meer kunnen overzien van wat er moet gebeuren. Hierdoor kunnen de prestaties verminderen.

Als school vinden we het belangrijk om leerlingen te begeleiden in het omgaan met het maken van een examen, waarbij er extra aandacht besteed zal gaan worden aan de versterkte angst om het niet goed te doen, ontspanningsoefeningen en de negatieve gedachten leren omzetten in positieve gedachten. Daarom starten we in december met een examenvaardighedentraining (6 bijeenkomsten) voor leerlingen, die dat nodig hebben.

De training wordt gegeven door mevrouw E. Harmsen-Hakvoort en mevrouw J. Ikink op dinsdagen van
15.20 tot 16.10 uur.

De geplande data zijn:

  • 6 en 20 december
  • 17 en 31 januari
  • 14 februari
  • 18 april: afronding
De leerlingen krijgen hier volgende week een mail over met een inschrijfformulier. Er zijn geen kosten aan verbonden. We verwachten alleen een goede inzet en motivatie van de leerlingen die zich aanmelden.

Op dinsdag 29 november is er om 16.30 uur in Lichtenvoorde in lokaal V100 een voorlichting voor de ouders van de leerlingen die deelnemen. De ouders worden dan op de hoogte gebracht van dat wat er in de training aangeboden gaat worden, zodat ze hun zoon/dochter thuis ook kunnen ondersteunen.

 

Excursie Porsche werkplaats State of Art

Een groep derdejaars techniekleerlingen die het profiel PIE (produceren – installeren – energie) volgen, ging op dinsdag 11 oktober jl. voor het keuzevak “motorconditie testen” op excursie naar de Classic Porsche Collection van State of Art in Lichtenvoorde. Op loopafstand van school bevindt zich het hoofdkantoor van kledingbedrijf State of Art met daarin een bijzondere verzameling klassieke Porsches en een grote werkplaats waar de Porsches gerestaureerd en onderhouden worden.

Het doel van de excursie was om inzicht te krijgen hoe auto’s, in dit geval Porsches gerestaureerd worden. Tijdens de lessen “motorconditie testen” maakten de leerlingen kennis met allerlei auto onderdelen. De Porsches in de werkplaats lagen volledig in onderdelen uit elkaar en werden per onderdeel gerestaureerd. Een mooi moment voor de leerlingen om te testen of ze de onderdelen herkenden en konden benoemen. Verder was er gelegenheid om de monteurs die er aan het werken waren te bevragen: “welke opleiding heeft u gevolgd”, “worden er nog speciale machines gebruikt voor het restaureren van de Porsches”?

Tenslotte mochten de leerlingen zich nog even vergapen aan de meer dan 30 exclusieve klassieke Porsches die tentoongesteld staan. Van twee bijzondere uitvoeringen werd verteld dat de waarde rond 5 miljoen euro lag. Helaas voor de leerlingen, moest de terugreis naar school weer te voet worden afgelegd.

 
 

AGENDA

 
9 nov Excursie leerlingen havo-5 en vwo-6 met het vak KAL
10 nov Repetities schooltoneel
11 nov Repetities schooltoneel
11 nov Uitgave verbouwingsnieuwsbrief
14 nov Informatieavond ouders leerlingen groep 8, 19.30-21.30 uur, aula Dr. Ariënsstraat 1 te Lichtenvoorde
15 nov Avondakademie, 19.30 uur-22.30 uur, locatie Groenlo
15 nov Informatieavond Techniek, 19.00-20.30 uur, aula Dr. Ariënsstraat 1 te Lichtenvoorde
18 nov Voorlichtingsavond oud-leerlingen, 19.00-22.30 uur, aula Deken Hooijmansingel 1 te Groenlo
De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 november 2016
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de teamleider van uw zoon/dochter.
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter
Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}