Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ouderbijdrage

Marianum krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Daarom vragen wij alle ouders/verzorgers om een ouderbijdrage. De hoogte hiervan spreken we af in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De ouderbijdrage bestaat uit een bijdrage voor de mediatheek/bibliotheek en sportactiviteiten voor leerjaar 1 en 2. Daarnaast krijgen alle ouders van leerlingen, die een locker huren, een extra factuur.

Huur en borg locker
De jaarlijkse huur voor de locker bedraagt € 15,-. Dit bedrag wordt apart geïncasseerd. De huur is bestemd voor het beheer, onderhoud en aanschaf van de lockers. De borg van de locker bedraagt € 10,- en moet bij de uitgifte van de sleutel door de leerling contant betaald worden. De leerling krijgt de borg terug als hij/zij de sleutel weer in goede staat inlevert na het beëindigen van zijn/haar schoolloopbaan of tussentijds als hij/zij de locker niet meer gebruikt. Bij verlies of beschadiging van de sleutel vervalt de borg aan school. Voor een eventuele nieuwe sleutel betaalt de leerling een vergoeding van € 4,-.

Link naar ouderbijdrage
U kunt van ons in januari een e-mailbericht verwachten met daarin een link naar het webadres van WIS Collect om de ouderbijdrage te voldoen. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden: via IDEAL of via bankoverschrijving. Daarna ontvangt u automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij IDEAL) of een e-mail met daarin de digitale factuur.

Ouderbijdrage