Ongeoorloofd verzuim en afwezig melden in SOM

Digitale brief ongeoorloofd verzuim
Als een leerling een aantal keren ongeoorloofd verzuimd (gespijbeld) heeft of een aantal keren te laat is gekomen op school, ontvangen ouders/verzorgers hierover een brief. Marianum gaat deze brief digitaal versturen en daarom ontvangen ouders vanaf nu deze brief via de mail.

Afwezig melden via SOMtoday – hoe werkt dat?
Ouders/verzorgers kunnen sinds 25 oktober jl. heel eenvoudig hun zoon of dochter zelf afwezig melden in SOMtoday. We zien dat heel veel ouders/verzorgers dit al doen. In dit bericht staat nog een keer uitgelegd hoe dit ook alweer precies gaat:   

Afmelden via laptop/computer
Als ouders inloggen op SOMToday kunnen zij op het tabblad ‘Afwezigheid’ hun kind afwezig melden. Ze kiezen hierbij de afwezigheidsreden en geven aan welke dag(en) en tijdstip(pen) hun zoon of dochter afwezig is. Belangrijk is ook om hierbij de einddatum aan te geven. Ook kan er een opmerking geplaatst worden bij de melding. Plaats hier alleen wat als dit echt nodig is. Bij bijzonderheden over de afwezigheid/ziekmeldingen vragen wij ouders de mentor te mailen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut

Afmelden via app
Afmelden via de app op de telefoon, gaat via optie ‘meer’ en dan naar ‘Absent melden’. Mocht dit niet zichtbaar zijn voor de ouders, dan dienen zij eerst opnieuw uit- en in te loggen. Daarna is ‘Absent melden’ in de app zichtbaar. Ook hier kiezen ouders de afwezigheidsreden en geven zij aan welke dag(en) en tijdstip(pen) hun zoon of dochter afwezig is. Belangrijk is ook om hierbij de einddatum aan te geven. Ook kan er een opmerking geplaatst worden bij de melding. Plaats hier alleen wat als het echt nodig is. Bij bijzonderheden over de afwezigheid/ziekmeldingen vragen wij ouders de mentor te mailen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut

Let op: voor het gebruik van de mogelijkheid op de app (iOS en Android) dient gebruik gemaakt te worden van de laatste versie en de app. Eventueel updaten is dan nodig.

Ziekmelding tijdens examens
Als leerlingen ziek zijn tijdens een school- of centraal examen, dienen ouders hun zoon of dochter altijd telefonisch af te melden. Zijn er vragen? Neem dan contact op met school.

Ongeoorloofd verzuim en afwezig melden in SOM