Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Leerlingen maken protestborden voor theater ‘Spiegelingen’

‘Spiegelingen’ is de titel van de grootschalige theaterproductie, die op 7 mei (om 15.00 uur en 19.30 uur) en 8 mei (om 15.00 uur) opgevoerd gaat worden in de Hamalandhal in Lichtenvoorde, ter gelegenheid van ’75 jaar vrijheid in Nederland’ (2020). Vanwege corona kon het zowel in 2020 als 2021 niet plaatsvinden. Een aantal leerlingen van Marianum uit leerjaar 2 in Lichtenvoorde hebben een bijdrage geleverd aan deze productie door protestborden te maken.

Aan de slag met de protestborden
Voordat de leerlingen uit klas L2TH1 begonnen aan het maken van deze protestborden, ook wel rekwisieten genoemd, legde docent Beeldende Vorming, Sander Esselink (ook lid van de werkgroep PR en sponsors van Spiegelingen) uit wat ‘Spiegelingen’ is. Daarnaast stond hij stil bij de actualiteit in de Oekraïne en het feit dat vrijheid zeker niet vanzelfsprekend is. Ook lijkt dat soms misschien wel. De te maken borden en taken werden verdeeld onder de leerlingen en de klas ging fanatiek aan de slag.
‘Mogen we in de pauze doorwerken?’, werd er gevraagd…
‘Natuurlijk!’, was het antwoord van de docent :).

Wat is Spiegelingen
Spiegelingen is een soort totaaltheater, destijds geïnitieerd door de stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde, dat bestaat uit toneel, dans, muziek en historische beelden. Het theater geeft een goed beeld van hetgeen zich binnen de gemeentegrenzen van Oost Gelre afspeelde tijdens de oorlog, maar heeft ook een boodschap; ‘Vrijheid is een kostbaar bezit’. Meer informatie over de voorstelling is hier te vinden.

Leerlingen maken protestborden voor theater ‘Spiegelingen’