KOS (Kans op Slagen)

Ook dit jaar komt er voor leerlingen van havo 5 en vwo 6 een ronde Kans Op Slagen (KOS). Dit is een traject met een groep leerlingen, die het in zich heeft hun diploma te halen en er tegelijkertijd niet goed voorstaat door lage gemiddeldes.

Ook dit jaar komt er voor leerlingen van havo 5 en vwo 6 een ronde Kans Op Slagen (KOS). Dit is een traject met een groep leerlingen, die het in zich heeft hun diploma te halen en er tegelijkertijd niet goed voorstaat door lage gemiddeldes.

Doel
Rond de tweede en derde toetsweek organiseert Marianum een aantal bijeenkomsten. De leerlingen leren dan onder meer bewust plannen en inzicht krijgen in bepaalde leerstijlen en hun overtuigingen. Het doel van deze bijeenkomsten is dat de leerlingen meer grip krijgen op hun eigen handelen en steviger in hun gemiddeldes komen te staan.

Start  
De aftrap van KOS is dinsdag 11 december 2018 van 19:30 tot 21:30 in de aula in Groenlo. Tijdens deze avond krijgen leerlingen en hun ouders informatie over KOS en gaan ze gelijk actief aan de slag met de analyse van hun eigen handelen. Ook maken ze een eigen persoonlijke planning voor de tweede toetsweek. Deze planning wordt voor de kerstvakantie voorzien van feedback met alle informatie van de openingsavond en SOM.

Wanneer u denkt dat dit voor uw kind zinvol is, bespreek dit dan met uw kind en de mentor.

KOS (Kans op Slagen)