Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Tutorgroep

Sinds februari van dit jaar draait in de vierde en vijfde klassen gymnasium/atheneum in Groenlo de tutorgroep, een gezelschap van ca. 50 leerlingen die een stap willen maken in het leer- en ontwikkelingsproces naar grotere zelfverantwoordelijkheid en een scherpere focus op leerproces en -doelen. De opzet is formatief en betrekkelijk eenvoudig: in overleg met een tutor stelt elke leerling individuele leerdoelen vast die vervolgens in wekelijkse groepsbijeenkomsten worden geëvalueerd en bijgesteld.

Leerdoelen

Leerdoelen kunnen heel concreet zijn, zoals een ‘tekortenvrije lijst’ of ‘alle nieuwe cijfers boven een 7’, maar ook de langere termijn dienen, van ‘een betere en/of efficiëntere planning’ via ‘ruimte maken voor een honours program op de universiteit’ tot ‘gelegenheid vinden voor zelfstudie’.

In ruil voor eigen initiatief en een zelfverantwoordelijker houding biedt deelname de leerling de ruimte om, in overleg met betrokken docenten, aanpassingen te maken in het eigen lesrooster: van het ene vak worden minder uren gevolgd, van het andere juist meer, er worden tussenuren gemaakt voor zelfstudie of proefwerkvoorbereiding.

Het uitgangspunt is voor iedere deelnemer hetzelfde: schoolwerk wordt efficiënter en met meer opbrengst aangepakt, zodat het meer en betere resultaten oplevert, die op hun beurt de individuele schoolcarrière bevorderen en versterken. Eigen keuzes en de oriëntatie op vervolgonderwijs staan hierbij steeds voorop.

Eerste resultaten

Inmiddels zijn de eerste resultaten van deelname aan de tutorgroep zichtbaar geworden. Veel leerlingen hebben zich in resultaten, organisatie en motivatie verbeterd, en leggen in evaluatie de link met deelname. Enkelen zijn erin geslaagd zich vanuit een zeer lastige situatie op te werken naar bevordering, verscheidene kunnen inmiddels bogen op cijferlijsten die in alle opzichten een hervonden motivatie en doelgerichtheid weerspiegelen.

Tutorgroep